My Diary …เพราะตอนนั้น ... PunPattee

ไดอารี่เก็บเรื่องราวของฉัน และเราสองพี่น้อง แม้ห่างจากไกล เหลือไว้เพียงความทรงจำ แต่ฉันยังคงเขียนเพื่อพี่ ไม่ว่าเรื่องราวในครั้งก่อนนั้น กับ ความทรงจำ ห้วงความรู้สึก จะถูกเกี่ยวพันกับพี่หรือไม่ แต่ฉันจะเขียนมัน เพราะในทุกๆความทรงจำ พี่ยังคงอยู่ในนั้นและไม่อาจลบร่องรอยให้หายจากไป Cause you are my sister forever and ever.

Views