My First StoryArngoon Grape Styles
Jigsaw . .
 • บางครั้งชีวิตก็เหมือนกับจิ๊กซอว์ ที่ต้องใช้หลายๆชิ้นส่วนเพื่อประกอบรวมกันให้กลายเป็นภาพฝันดังที่เราตั้งใจไว้
  .
  .

  บางชิ้นส่วนมีลวดลายมากพอที่จะทำให้เราคิดต่อไปได้ว่าชิ้นต่อไปจะเป็นอะไร แต่บางชิ้นกลับไร้ซึ่งลวดลาย ทว่ากลับเป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ในตัวเอง ที่จะทำให้การต่อ "จิ๊กซอว์ชีวิต" นี้ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
  .
  .


  .
  ฉันเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ก้าวออกจากพื้นที่คอมฟอร์ทโซนของตัวเอง และกำลังทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจเพื่อต่อภาพจิ๊กซอว์ชีวิตนี้

  ฉันเป็นเด็กต่างจังหวัดที่มีไฟฝันคนหนึ่ง ที่ตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพ เพื่อแสวงหาโอกาส และการทำงาน เพื่อพาตัวเองไปอยู่ในจุดสูงสุดของความฝัน และแม้ว่าท้ายสุดจะเป็นอย่างไร ฉันก็ได้ ''ตัดสินใจ'' เลือกที่จะต่อจิ๊กซอว์ชิ้นนี้ให้สำเร็จ

  ฉันได้เข้าทำงานที่หนึ่ง
  พบเจอ  เรียนรู้   ผูกพัน   ลาจาก 

  ฉันทำที่นี่ได้ในระยะหนึ่ง ก็ถึงจุดที่ต้องก้าวต่อไป เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง
  .


  ซึ่ง..นี่อาจเป็นเพียงการเริ่มต้นหาชิ้นส่วนของภาพชิ้นใหม่อีกชิ้น ที่ยังขาดหายไป แต่ก็กล่าวขอบคุณชิ้นส่วนทุกชิ้น ที่เข้ามาเติมเต็ม " จิ๊กซอว์ชีวิต " นี้ให้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น ขอบคุณทุกๆโอกาส และมิตรภาพดีๆ ที่มอบให้เสมอมา


  บันทึกไว้ในความทรงจำ
  10.09.62

  " ทางเดิมทุกวัน ในความทรงจำที่คิดถึงตลอดไป... "
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in