เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
บันทึกสหกิจศึกษาthousandmoon
2nd Project Is Coming
  • แม้งานหลักจะจบไปแล้วแต่เวลาที่ฝึกสหกิจยังไม่จบพี่ ๆ เลยให้ฉันกับเพื่อนเริ่มทำโปรเจคใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม คือการทำนิทรรศการ ซึ่งงานนี้ชื่อว่า พาผู้สูงวัยเข้าใกล้ดิจิทัล THE ELDERLY’S DIGITALIZATION เป็นงานรูปแบบ UIUX สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้พวกเขาเข้าถึงโลกดิจอทัลได้ง่ายยิ่งขึ้น

    เริ่มแรกฉันก็ได้รับหน้าที่ให้ทำ UI (User interface) ของแอพพลิเคชันหนึ่งขึ้นมาเองก่อน โดนจะแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลักคือ 1. ด้านสุขภาพ 2. ด้านความสัมพันธ์ 3. ด้านอารมณ์ 4. ด้านความปลอดภัย โดยฉันเลือกด้านความสัมพันธ์และออกแบบให้เป็นแอพพลิเคชันที่เอาไว้จดบันทึกช่วงเวลาดี ๆ ในชีวิต

    หลังจากออกแบบจุดประสงค์ของแอพพลิเคชันแล้วก็จะทำการวางโครงร่างว่าจะต้องให้ปุ่มอะไรอยู่ตรงไหน และสีจะเป็นอย่างไร โดนส่วนของสีและความใหญ่ หนา บางของตัวอักษรน้้นสำคัญมาก ๆ สำหรับการทำแอพพลิเคชันสำหรับผู้สูงอายุ เพราะสายตาของผู้สูงอายุนั้นจะมีการมองเห็นที่แตกต่างออกไป

    หากบอกว่างานทำหน้งสือเสริมทักศพยากแล้ว งานทำ UIUX นั้นยากกว่า ผลมาจากการไม่เข้าใจว่า UIUX ที่ดีคืออะ button, bar, navigation ปุ่มเหล่านี้คืออะไร ส่งผลทำให้การสร้างชิ้นงานนี้เป็นไปอย่างทุลักทุเล แต่สุดท้ายด้วยความช่วยเหลือและการให้คำแนะนำจากพี่ ๆ  ฉันก็ทำมันออกมาได้สำเร็จ

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in