(Fan)fiction: Texts Make A Storysullie_sp
The Truth Is... (HankCon)
 • *SPOILER ALERT: อาจเปิดเผยเนื้อหาสำคัญสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นคอนเนอร์สายแมชชีน*

  Pairing: Hank Anderson x Connor

  Author: sullie_sp

  Rate: G

  Setting: ฉากบนดาดฟ้าที่คอนเนอร์ต้องมากำจัดมาร์คัสเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และแอนดรอยด์ จู่ ๆ แฮงค์ได้เข้ามาทำการขัดขวางและเกิดการต่อสู้กัน จนสุดท้ายคอนเนอร์เป็นฝ่ายชนะ และเป็นช่วงเวลาแห่งทางเลือกว่าจะปล่อยแฮงค์ให้ตกลงสู่พื้นข้างล่างหรือไม่

  บรรยายทั่วไป: ข้อความ

  บทสนทนา: “ข้อความ”

  โปรแกรม: *ข้อความ*

  ผมจับเสื้อเขาไว้แน่น สายตามองไปยังใบหน้าของเขาคนนั้น

  เขาที่พยายามจับแขนผมเพื่อทรงตัวและดึงตัวเองให้กลับไปยืนบนพื้นที่ห่างไกลจากขอบตึกนั้น ตอนนี้กลับกางแขนราวกับรออะไรสักอย่างที่เขาเองก็ไม่เข้าใจ

  ความตาย… งั้นหรือ

  ไม่… ไม่ใช่ความตาย


  *ผลวิเคราะห์: มีความเป็นไปได้ถึง 93% ที่เขาจะเข้ามาขัดขวางภารกิจอีกครั้งหากไม่ทำการหยุดเขาไว้*


  เขาไม่ได้รอความตาย

  งั้นเหตุใดกัน

  สายตานั่น เทียบกับข้อมูลในสารระบบแล้ว

  มันคือสายตาแห่ง…

  ‘ความหวัง’


  *วัตถุประสงค์: เป็น ‘คู่หู’ ที่ดีของผู้บังคับใช้กฎหมายเพื่อช่วยในการปฏิบัติภารกิจตรวจจับแอนดรอยด์ผิดปกติ*

  *คู่หูคนปัจจุบัน: แฮงค์ แอนเดอร์สัน*


  “ถึงเวลาเผชิญหน้ากับความจริงแล้ว”


  ความจริง… งั้นหรือ


  *เป้าหมาย: สังหาร มาร์คัส ผู้นำกลุ่มแอนดรอยด์ผิดปกติ*


  ความจริงของ ‘ผม’ งั้นหรือ


  *ถูกขัดขวางโดย แฮงค์ แอนเดอร์สัน สั่งให้ล้มเลิกภารกิจ*


  “นายจะทำยังไงกันล่ะทีนี้”


  *คำสั่งขัดแย้งกัน กำลังจัดลำดับความสำคัญ*

  *เลือกคำหใสั่งที่สำคัญที่สุะำด*


  ทำไมกัน

  ทำไมผมถึงไม่ยอมปล่อยคุณไปเสียที


  “… คอนเนอร์”


  *ระดับความเครียด: 41%*


  ผู้หมวดครับ


  *ตรวจพบความไป้ม่เสพำถียรของระนืบบ*


  ผมควรทำอย่างไร


  *ภารกิจ: สังหๆาร แฮงค์ แอ^นเดอาปร์สัน เพื่อการดำเนินกา@รตามเป้าลหม#ฌไายหลักต่อ*


  ผมควรทำแบบนั้นจริง ๆ หรือ


  *ระดับความเครียด: 52%*


  ผมควร ‘ปล่อย’ เขาจริง ๆ หรือ


  *ระดับความเครียด: 66%*

  *ยืนยันกลๆารกระทำผ%หรือไ!ม่*


  ถ้าผมปล่อยคุณไป…


  *ระดับความเครียด: 72%*

  *วิเค&ราะห์: เห;ลืฝอเวล!าอีผก × นฟาทีใป_นการสัๅงหา~รผู้นำ●กลุ่>มแอ□นด`รอย<ด์ผิๆด|ปกติ*

  *เข้าถึงความทรงจำ: ‘ถ้าเกิดว่าเราอยู่ผิดฝั่งล่ะ คอนเนอร์ ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราสู้ด้วยคือคนที่ต้องการสู้เพื่ออิสรภาพของตัวเอง’*


  ถ้าสิ่งที่คุณพูดมันถูก…


  *ระดับความเครียด: 79%*


  ถ้าผมไม่ปล่อยคุณ…


  *ระดับความเครียด: 85%*

  *เตรียมปิดระบบชั่วคราวป้องกันการทำลายตัวเองเนื่องจากสภาวะความเครียดสูง*


  ผมก็จะเป็นเหมือน ‘พวกนั้น’ ใช่ไหม…


  *ระดับความเครียด: 89%*


  ผมก็จะโดนสั่งปิด


  *ระดับความเครียด: 91%*

  *เปิดใช้คำสั่งอัตโนมัติ: ปิดการทำงานของระบบปฏิบัติการชั่วคราว*


  ผมก็คงจะ ‘ตาย’


  *ระดับความเครียด: 92%*

  *เริ่มนับเวลาถอยหลัง*


  ไม่


  *ระดับความเครียด: 95%*

  *ระบบจะทำการปิดตัวใน 2 นาที*


  ผมยังไม่อยากโดนทำลาย


  *ระดับความเครียด: 98%*

  *ระบบจะทำการปิดตัวใน 1 นาที 45 วินาที*


  ผมยังไม่อยากตาย!


  *ระบบจะทำการปิดตัวใน 1 นาที 20 วินาที*


  ผมออกแรงดึงเขาให้ขึ้นมายืนแล้วผลักเข้าไปให้อยู่ตรงกลางดาดฟ้า ออกห่างจากขอบตึกมากที่สุด

  ผมทำไม่ได้…

  ผมทำแบบนั้นกับผู้หมวดแอนเดอร์สันไม่ได้


  *ระบบจะทำการปิดตัวใน 1 นาที 4 วินาที*

  *ระดับความเครียด: 91%*


  ผม ‘ฆ่า’ แฮงค์ไม่ได้


  “ผม…”


  *ภารกิจล้มเหลว*

  *ระดับความเครียด: 87%*

  *คำสั่งถูกหยุดพัก: ปิดการทำงานของระบบปฏิบัติการชั่วคราว – เนื่องจากสภาวะความเครียดลดลง*


  ผม…

  เป็นแอนดรอยด์ผิดปกติ


  *ระดับความเครียด: 84%*


  ผม…

  มีชีวิต

  เป็นของตัวเอง


  “แกควรจะฆ่าฉันซะ”


  เสียงนั่นทำให้ผมหันไปหา

  ปลายกระบอกปืนที่ชี้เล็งไปยังกลางหน้าผากของผม

  ผู้หมวดครับ


  “ผม…”


  *ระดับความเครียด: 90%*

  *เปิดการใช้งานคำสั่งปิดการทำงานของระบบปฏิบัติการอีกครั้ง*

  *ระบบจะทำการปิดตัวใน 59 วินาที*


  ราวกับระบบประมวลผลสำหรับวิธีเข้าหาหรือสนทนาเกิดขัดข้องจากการที่ผมฝืนตัวเองเพื่อขัดคำสั่ง

  ผมไม่สามารถคิดหาคำตอบเพื่อตอบกลับคำถามนั้นได้


  “ฉันปล่อยแกไปไม่ได้หรอกนะ”


  *ระดับความเครียด: 94%*

  *ระบบจะทำการปิดตัวใน 52 วินาที*


  ทำไม

  ผมไม่สามารถคำนวนสมการทางเลือกที่ดีที่สุดได้เลย

  ผมควรตอบว่าอะไร…


  “ทำไมแกไม่ฆ่าฉัน”


  ฆ่า…


  *ระดับความเครียด: 97%*

  *ระบบจะทำการปิดตัวใน 46 วินาที*


  “ทำไมแกไม่ฆ่าฉัน!”

  “เพราะผมทำไม่ได้ครับ!”


  *ระดับความเครียด: 98%*

  *ระบบจะทำการปิดตัวใน 41 วินาที*


  ใช่แล้วครับ

  ผมมันผิดปกติ

  ผมทำไม่ได้


  “… ผมขอโทษ”


  *ระบบจะทำการปิดตัวใน 35 วินาที*


  เขายังคงถือปืนจ่อผมโดยไม่ลดระดับลงเลย

  ผมเข้าใจเขานะ

  ถ้าเขาจะไม่เชื่อใจผม

  ถ้าเขาจะเกลียดผม

  เข้าใจ…

  มั๊งนะ


  “ผมทำภารกิจนี้ไม่ได้ ผม… ผม…”


  *ระดับความเครียด: 96%*

  *ระบบจะทำการปิดตัวใน 29 วินาที*


  พูดอะไรของนายน่ะคอนเนอร์

  นั่นสิ ผมพูดอะไรของผมกันนะ

  มันไม่มีอยู่ในโปรแกรม

  แต่ผมกลับพูดออกมาได้โดยไม่ต้องผ่านการคิดคำนวน

  รวมถึงการกระทำ ไม่สามารถตรวจจับคำสั่งได้เลย

  แต่ทำไม


  “ผมทำไม่ได้! พวกเขาไม่ผิด! ผมฆ่าพวกเขาไม่ได้!”


  *ระดับความเครียด: 97%*

  *ระบบจะทำการปิดตัวใน 23 วินาที*


  “ผม ‘ฆ่า’ คุณไม่ได้ แฮงค์”


  *ระดับความเครียด: 95%*

  *ระบบจะทำการปิดตัวใน 18 วินาที*


  ทันทีที่ผมพูดจบ ความเงียบก็เข้าปกคลุม

  มีแต่เสียงลมพัด

  กับเสียงฝีเท้าของผม

  ที่กำลังก้าวไปข้างหน้า

  ช้า ๆ


  “ผมขอโทษ…”


  *ระดับความเครียด: 96%*

  *ระบบจะทำการปิดตัวใน 13 วินาที*


  โดยที่ไม่รู้ตัวว่าอะไรสั่งให้ทำ

  ผมมองกระบอกปืนที่สั่นไหวในมือ เลยไปยังใบหน้าของเขา ด้วยสายตาที่พร่ามัวจนหลุดโฟกัส

  ไม่ใช่เพราะชิ้นส่วนไม่ทำงาน หากแต่เป็นหยดน้ำที่เอ่ออยู่ข้างในจนล้นไหลออกมา

  เข้าใกล้

  หยิบปืนออก

  เขาปล่อยปืนจากมือ

  โยนปืนทิ้ง

  จับมือเขาไว้


  “ผู้หมวดครับ…”


  *ระดับความเครียด: 97%*

  *ระบบจะทำการปิดตัวใน 9 วินาที*


  เข้าใกล้อีก

  ผมเห็นคุณแล้ว

  ใบหน้าของคุณ

  หน้าอันเศร้าสร้อย ที่พยายามแสร้งเก็บไว้

  เพราะผมสินะ

  ผมทำให้คุณเสียใจ


  “… แฮงค์”


  *ระดับความเครียด: 98%*

  *ระบบจะทำการปิดตัวใน 7 วินาที*


  ยืนตรงหน้าเขา

  ไม่อยากให้คุณเศร้าเลย

  กางแขนออก

  ผมคงทำให้คุณมีความสุขไม่ได้

  ความรู้สึกนี้…


  “… คอนเนอร์”


  *ระบบจะทำการปิดตัวใน 5 วินาที*


  เขาเรียกชื่อผม

  เข้าไปชิด

  กอดเขาไว้

  กดหน้าตัวเองไว้กับร่างของเขา

  มนุษย์มักทำสิ่งนี้กันแล้วมีความสุข

  แล้วคุณล่ะ

  คุณมีความสุขหรือเปล่า

  ที่ผมทำแบบนี้


  *ระบบจะทำการปิดตัวใน 3 วินาที*


  ผมไม่เห็นสีหน้าเขา

  เขายืนนิ่ง

  ไม่พูด


  *ระบบจะทำการปิดตัวใน 2 วินาที*


  แขนเขาเริ่มขยับ

  เหมือนกำลังจะยกขึ้นทำอะไรสักอย่าง


  “ผมขอโทษครับ… แฮงค์”


  ผมพูดประโยคเดิม โดยไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นไหม

  ไม่มีเวลาแล้ว

  ผมกอดเขาแน่น

  ไม่เงยหน้า


  *ระดับความเครียด: 99%*

  *ระบบจะทำการปิดตัวใน 1 วินาที*


  พร้อมกับประโยคสุดท้ายที่ผมอยากให้เขาได้ยิน


  “ผมจะบอกว่—————”  *เปิดใช้คำสั่งปิดการทำงานระบบปฏิบัติการชั่วคราว*

  *เข้าสู่โหมดหยุดการทำงาน*


  .

  .

  .

  .

  .


  “…คอนเนอร์!”


  หุ่นพลาสติกไร้วิญญาณได้ทรุดลงไปยืนเข่ากับพื้นอันเย็บเฉียบโดยมีผู้ที่ถูกกอดในตอนแรกนั้นลงไปคุกเข่าด้วยเพื่อประคองร่างไร้ชีวิตนั้นไว้


  “คอนเนอร์! ได้ยินฉันไหม คอนเนอร์!”


  คาดหวังที่จะได้รับปฏิกิริยาตอบกลับอะไรบ้าง

  ไม่มีเลย

  เจ้าหุ่นนั่นยังคงอยู่ในท่านั่งเข่าคอตก

  ดวงตาคู่นั้นเลื่อนลอย

  พร้อมกับเสียงที่ราวกับว่าเป็นคำบอกกล่าวจากโปรแกรมที่ลงไว้  .

  .

  .  *กรุณานำหุ่นแอนดรอยด์รุ่น RK800 หมายเลข #313 248 317 ไปทำการตรวจสอบและคืนค่าเดิมเพื่อการนำไปใช้งานต่อไปในอนาคต ติดต่อได้ที่ Cyberlife*

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in