Trip in BKKnamwahnw
โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
 •               วันนี้ (27 ส.ค. 2560) พ่อชวนไปดู ราชรถที่ไว้ใช้สำหรับเชิญพระบรมโกศออกถวายพระเพลิง ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงบูรณะ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 

                 ขอออกตัวก่อนเลยว่าไม่มีความรู้ด้านพระราชประเพณี หรือประวัติศาสตร์มากนัก บทความที่เขียนเกิดจากการเที่ยวชมพิพิธภัณฯ และหาข้อมูลอ้างอิงทางอินเทอร์เน็ตนะคะ ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยค่ะ

                 ราชรถที่ไว้สำหรับเชิญพระบรมโกศออกถวายพระเพลิง ถูกเก็บรักษาไว้ที่ โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งอยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงละครแห่งชาติ ตรงข้ามสนามหลวงประกอบด้วยหมู่พระที่นั่งต่าง ๆ ได้แก่ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย หมู่พระวิมาน พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ และ อาคารมหาสุรสิงหนาท (ที่มา : wikipedia https://goo.gl/mekkgn)

                 เมื่อเดินทางมาถึง อย่างแรกที่ทำ คือ ซื้อตั๋วก่อน ตั๋ว 1 ใบ พร้อมโบรชัวร์ 1 ใบ 

                  จากนั้นไปที่โรงราชรถ จริงๆแล้ว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แห่งนี้มีอีกหลายส่วนให้เลือกเยี่ยมชม แต่วันนี้จะเน้นดูราชรถเป็นหลักแหละ

                      มีความเชื่อว่าหน้าโรงเก็บราชรถจะไม่สร้างถนนไว้ กำแพงด้านหน้าโรงราชรถจะไม่มีทางออก หากใช้งานต้องทุบเท่านั้น และเมื่อเสร็จพิธีก็ต้องก่ออิฐปิดทันที โดยเป็นความเชื่อว่าราชรถไม่ควรอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน "เป็นธรรมเนียมที่ว่า จะจัดทำทางลาดยางสำหรับนำราชรถออกมาเฉพาะเวลามีงานพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายเท่านั้น" หากเสร็จงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระราชทานเพลิงพระศพเสร็จสิ้นจะมีการรื้อทำลายทางลาดยางนั้น เพื่อเป็นเคล็ดที่ว่าราชรถที่เก็บในโรงเก็บราชรถ จะได้ไม่ต้องออกไปอีก เปรียบว่าจะไม่มีพระราชวงศ์องค์ใดสิ้นอีก เพราะงานที่ต้องใช้ราชรถอัญเชิญพระโกศเป็นงานอวมงคล (ที่มา : http://www.news-lifestyle.com https://goo.gl/U6JbeQ) 
                      เมื่อมองออกไปทางฝั่งถนน ตอนนี้ก็จะพบว่า ตอนนี้ได้ทำการทุบกำแพงเรียบร้อยแล้ว โดยกำลังปรับสภาพถนน แล้วทำประตูอยู่

                      
                    เมื่อเข้าไปใน โรงราชรถแล้ว ราชรถแรกที่พบ คือ "พระมหาพิชัยราชรถ" พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมราชชนก ในปี พุทธศักราช 2338 โดยได้ใช้มหาพิชัยราชรถทรงพระบรมโกศ เพื่อถวายพระเพลิง ณ พระเมรุมาศ ในปีพุทธศักราช 2339 จากนั้นมาจึงถทอเป็นราชประเพณีที่จะนำราชรถองค์นี้เป็นราชรถเชิญพระบรมโกศพระบรมศพพระมหากษัตริย์ พระบรมราชินี และมหาอุปราชในสมัยต่างๆต่อมา (ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร)                        "พระยานมาศสามลำคาน" ยานมาศสามลำคานสร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี ในกรุงรัตนโกสินทร์ใช้ในการอัญเชิญพระโกศไปในกระบวนการพยุหยาตรา จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ไปประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถ ณ บริเวณหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และใช้ในการเชิญพระโกศพระบรมศพ เวียนอุตราวัฏรอบพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง 3 รอบ ตามราชประเพณี (ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 
                 
                      "เวชยันตราชรถ" มีนามหมายถึงรถของพระอินทร์ ลักษณะเป็นราชรถทรงบุษบกพิมานขนาดใหญ่ ตามหลักฐานที่ปรากฏในจดหมายความทรงจำของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนรินทรเทวี ระบุสร้างขึ้นในรัชกาลที่ 1 เมื่อพุทธศักราช 2338 พร้อมกับ พระมหาพิชัยราชรถ เพื่อใช้ถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก โดยพระมหาพิชัยราชรถเป็นราชรถทรงพระอัฐิ และเวชยันตราชรถ ใช้เป็นพระที่นั่งรอง ครั้งสุดท้ายใช้ในการออกพระเมรุมาศ สมเด็งพระนางเจ้ารำไพพรรณี พนะบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 โดยออกนามว่า "พระมหาพิชัยราชรถตามพระราชอิสริยยศ" (ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 

                        นอกจาก พระมหาพิชัยราชรถ และ เวชยันตราชรถ แล้ว ยังมี "ราชรถน้อย" ราชรถทรงบุษบกขนาดเล็ก สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 สามองค์เมื่อพุทธศักราช 2338 คือ รถพระ รถโยง และรถโปรย องค์แรกใช้สำหรับพระสงฆ์ประทับสวดพระอภิธรรมนำหน้ารถทรงพระโกศ องค์ที่สองสำหรับ พระบรมวงศานุวงศ์โยงผ้าสดับปกรณ์  และองค์ที่สามสำหรับโปรยข้าวสาร ข้าวตอก ดอกไม้ ต่อมาในรัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกประเพณีโยงและโปรย ขบวนแห่พระบรมศพ และพระศพ จึงเหลือแต่รถพระสงฆ์อ่านพระอภิธรรมนำหน้ารางรถทรงพระโกศเท่านั้นจนถึงปัจจุบัน (ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 


                          นอกจากราชรถแล้วภายใน โรงราชรถยังจัดแสดง รูปสัตว์หิมพานต์ประดับพระเมรุ และ พระจิตกาธาน งานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี อีกด้วย หากใครสนใจก็มาชมกันที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นะคะ

  ภาพ : [email protected] กำลังหัดถ่ายมืดบ้างสว่างบ้าง ต้องขออภัยอีกครั้งค่ะ =.='
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in