8 of Cups eightofcups

"แปดถ้วย" เป็นหนึ่งในไพ่เซ็ตไมเนอร์ของไพ่ทาโรต์ ที่มีความหมายกึ่งดีกึ่งไม่ดี หากจะนับกันจริง ๆ แล้วก็คงต้องจัดแปดถ้วยไว้อยู่ในหมวดไพ่ที่ไม่สมหวัง แต่นักอ่านไพ่จะทราบดีว่ามันแปลความหมายห้วน ๆ ได้ลำบาก เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งไพ่ที่มีความหมายลึกซึ้ง ความหมายตามภาพหน้าไพ่ แปดถ้วยหมายถึงการล้มเลิกและการเดินออกจากสิ่งหนึ่ง การทิ้งบางสิ่งไว้เบื้องหลังและเปลี่ยนเส้นทางเดินใหม่ อาจเป็นการยอมแพ้และจากไป ข้อดีคือเราเลือกจะจากไปด้วยตัวเอง เราตัดใจเพื่อเลือกที่จะเปลี่ยนเส้นทางเดินใหม่ให้ชีวิตด้วยตัวเอง เราเลือกจะทิ้งอดีตแล้วมูฟออน หาใช่ถูกบังคับฝืนใจหรือเป็นไปตามยถากรรม

ALL POSTS
Views