รวมเรื่องเกี่ยวกับรถและประกันรถยนต์Gobear Thailand
ดูฤกษ์ออกรถตามวันเกิด 2563
 • ในการออกรถแต่ละครั้งนอกจากเรื่องสีรถถูกโฉลกกับเจ้าของรถที่เกิดวันต่างๆ และเลขทะเบียนมงคลแล้วอีกสิ่งหนึ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะซื้อรถเช่นกันก็คือเรื่องของฤกษ์ออกรถนั่นเองซึ่งเรื่องฤกษ์นี้นับว่ามีความสำคัญกับไทยเรามาแต่โบราณเพราะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับความเป็นสิริมงคลที่ดีสำหรับเรื่องต่างๆ ในชีวิตวันนี้เราจึงรวบรวมมาให้ดูกันว่า ฤกษ์ออกรถ2563 ในแต่ละเดือนจะมีวันไหน และเหมาะสมกับคนที่เกิดวันอะไรบ้างไปดูกันเลย

  ฤกษ์ออกรถ 2563 

  เดือนสิงหาคม

   

  6 สิงหาคมเวลา 14.59 น. เกิดวันพุธกลางคืนไม่ควรใช้

  7 สิงหาคมเวลา 14.19 น. เกิดวันอาทิตย์ไม่ควรใช้

  13 สิงหาคมเวลา 14.59 น. เกิดวันพุธกลางคืนไม่ควรใช้

  14 สิงหาคมเวลา 14.19 น. เกิดวันอาทิตย์ไม่ควรใช้

  20 สิงหาคมเวลา 12.59 น. เกิดวันพุธกลางคืนไม่ควรใช้

  22 สิงหาคมเวลา 13.19 น. เกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรใช้

  24 สิงหาคมเวลา 08.59 น. เกิดวันอังคารไม่ควรใช้

  27 สิงหาคมเวลา 12.59 น. เกิดวันพุธกลางคืนไม่ควรใช้

  29 สิงหาคมเวลา 13.19 น. เกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรใช้

  31 สิงหาคมเวลา 08.59 น. เกิดวันอังคารไม่ควรใช้

   

  เดือนกันยายน

   

  3 กันยายนเวลา 12.59 น. เกิดวันพุธกลางคืนไม่ควรใช้

  5 กันยายนเวลา 13.19 น. เกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรใช้

  7 กันยายนเวลา 08.59 น. เกิดวันอังคารไม่ควรใช้

  10 กันยายนเวลา 12.59 น. เกิดวันพุธกลางคืนไม่ควรใช้

  12 กันยายนเวลา 13.19 น. เกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรใช้

  14 กันยายนเวลา 08.59 น. เกิดวันอังคารไม่ควรใช้

  18 กันยายนเวลา 08.59 น. เกิดวันอาทิตย์ไม่ควรใช้

  20 กันยายนเวลา 12.59 น. เกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้

  21 กันยายนเวลา 08.59 น. เกิดวันอังคารไม่ควรใช้

  25 กันยายนเวลา 08.59 น. เกิดวันอาทิตย์ไม่ควรใช้

  27 กันยายนเวลา 12.59 น. เกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้

  28 กันยายนเวลา 08.59 น. เกิดวันอังคารไม่ควรใช้

   

  เดือนตุลาคม

   

  2 ตุลาคมเวลา 08.59 น. เกิดวันอาทิตย์ไม่ควรใช้

  4 ตุลาคมเวลา 12.59 น. เกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้

  5 ตุลาคมเวลา 08.59 น. เกิดวันอังคารไม่ควรใช้

  9 ตุลาคมเวลา 08.59 น. เกิดวันอาทิตย์ไม่ควรใช้

  11 ตุลาคมเวลา 12.59 น. เกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้

  12 ตุลาคมเวลา 08.59 น. เกิดวันอังคารไม่ควรใช้

  17 ตุลาคมเวลา 13.19 น. เกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรใช้

  18 ตุลาคมเวลา 09.59 น. เกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้

  19 ตุลาคมเวลา 15.59 น. เกิดวันอังคารไม่ควรใช้

  22 ตุลาคมเวลา 14.19 น. เกิดวันพุธกลางคืนไม่ควรใช้

  24 ตุลาคมเวลา 13.59 น. เกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรใช้

  25 ตุลาคมเวลา 09.59 น. เกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้

  26 ตุลาคมเวลา 15.59 น. เกิดวันอังคารไม่ควรใช้

  29 ตุลาคมเวลา 14.19 น. เกิดวันพุธกลางคืนไม่ควรใช้

  31 ตุลาคมเวลา 13.59 น. เกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรใช้

   

  เดือนพฤศจิกายน

   

  1 พฤศจิกายนเวลา 09.59 น. เกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้

  2 พฤศจิกายนเวลา 15.59 น. เกิดวันอังคารไม่ควรใช้

  5 พฤศจิกายนเวลา 14.19 น. เกิดวันพุธกลางคืนไม่ควรใช้

  7 พฤศจิกายนเวลา 13.19 น. เกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรใช้

  8 พฤศจิกายนเวลา 09.59 น. เกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้

  9 พฤศจิกายนเวลา 15.59 น. เกิดวันอังคารไม่ควรใช้

  12 พฤศจิกายนเวลา 14.19 น. เกิดวันพุธกลางคืนไม่ควรใช้

  14 พฤศจิกายนเวลา 13.19 น. เกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรใช้

  15 พฤศจิกายนเวลา 09.59 น. เกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้

  16 พฤศจิกายนเวลา 15.59 น. เกิดวันอังคารไม่ควรใช้

  20 พฤศจิกายนเวลา 09.59 น. เกิดวันอาทิตย์ไม่ควรใช้

  22 พฤศจิกายนเวลา 09.59 น. เกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้

  23 พฤศจิกายนเวลา 15.59 น. เกิดวันอังคารไม่ควรใช้

  27 พฤศจิกายนเวลา 14.59 น. เกิดวันอาทิตย์ไม่ควรใช้

  29 พฤศจิกายนเวลา 09.59 น. เกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้

  30 พฤศจิกายนเวลา 15.59 น. เกิดวันอังคารไม่ควรใช้

   

  เดือนธันวาคม

   

  4 ธันวาคมเวลา 09.59 น. เกิดวันอาทิตย์ไม่ควรใช้

  6 ธันวาคมเวลา 09.59 น. เกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้

  11 ธันวาคมเวลา 09.59 น. เกิดวันอาทิตย์ไม่ควรใช้

  13 ธันวาคมเวลา 09.59 น. เกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้

  17 ธันวาคมเวลา 14.19 น. เกิดวันพุธกลางคืนไม่ควรใช้

  19 ธันวาคมเวลา 13.19 น. เกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรใช้

  20 ธันวาคมเวลา 09.59 น. เกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้

  21 ธันวาคมเวลา 15.59 น. เกิดวันอังคารไม่ควรใช้

  24 ธันวาคมเวลา 14.19 น. เกิดวันพุธกลางคืนไม่ควรใช้

  26 ธันวาคมเวลา 13.19 น. เกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรใช้

  27 ธันวาคมเวลา 09.59 น. เกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้

  28 ธันวาคมเวลา 15.59 น. เกิดวันอังคารไม่ควรใช้


  ฤกษ์ออกรถ 2563 ตามวันเกิด

  ถ้าหากเพื่อน ๆ ไม่สะดวกที่จะใช้ ฤกษ์ออกรถ ตามวันที่หรือเวลาด้านบน ก็อาจใช้ฤกษ์สะดวก โดยพยายามหลีกเลี่ยงวันเสาร์ เพราะตามหลักโหราศาสตร์ถือเป็นวันดุหรือวันแรง และอ้างอิงตามหลักทักษาพยากรณ์ เรื่องของการหลีกเลี่ยงวันกาลกิณีกับวันที่เป็นคู่ศัตรูกับวันเกิดของตัวเอง ตามนี้ครับ

  • คนเกิดวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์วันศุกร์และวันอังคาร

  • คนเกิดวันจันทร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์วันอาทิตย์และวันพฤหัสบดี

  • คนเกิดวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์วันจันทร์และวันอาทิตย์

  • คนเกิดวันพุธกลางวัน ไม่ควรใช้ฤกษ์วันอังคารและพุธกลางคืน

  • คนเกิดวันพุธกลางคืน ไม่ควรใช้ฤกษ์วันพฤหัสบดีและวันพุธกลางวัน

  • คนเกิดวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์ที่เป็นวันเสาร์

  • คนเกิดวันศุกร์ ไม่ควรใช้ที่เป็นวันพุธกลางคืน และวันเสาร์

  • คนเกิดวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์ที่เป็นวันพุธกลางวัน และวันศุกร์

  ถึงแม้เรื่องของฤกษ์ออกรถจะเป็นความเชื่ออย่างหนึ่ง แต่ถ้าหากไม่เหลือบ่ากว่าแรงมาก จะเช็คสักหน่อยเพื่อความสบายใจก็ย่อมได้ แต่สิ่งที่สำคัญก็คือ การขับรถด้วยความระมัดระวัง มีสติ ไม่ประมาท และการเตรียมตัวช่วยอย่างประกันภัยรถยนต์เอาไว้ เพื่อที่เวลาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมา อย่างน้อยเราก็จะได้ไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความเสียหาย เพื่อนๆ ที่กำลังหาประกันรถยนต์ชั้น 1 หรืออยากรู้ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับฤกษ์ออกรถ 2563 ก็สามารถคลิกที่ปุ่มสีเขียวด้านล่างได้เลย
  ขอขอบคุณบทความจาก GoBear Thailand โกแบร์ประเทศไทย


   

   

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in