เพ้อเจ้อไปเรื่อย cervejabg

ชั้นคิดอะไรออก ชั้นก็เขียนตามนั้นแหละ