เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
“Inspiration” csptu

(SEPTEMBER 2021) “ not all those who wander … are lost.” — J.R.R. Tolkien In this time of stressful month, when many things arouse either one’s mind or well-being, most people have to encounter their own hardships in various styles, such as the midterm exams, unexpected consequences, or inexhaustible failure. However, this month we shall be a torch leading the way and giving a light for you. We all have the day where we confuse and question ourselves whether we are on the right path or actually straying astray in an uncertain state of mind. But! Please remind yourself, “not all those who wander are lost.” Be steady, strong, and solid my friends—the reader. We shall overcome and become the best version of ourselves! This month's articles will give you an inspirational tone for you: less stressful and friendly for reading. And never give up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you, like what Rick Astley said.