ไดอารี่ของ "ผู้ชายตัวไม่สูง" เปลวเพลิง ปะทัพพิรุณ

บันทึกเรื่องราวนู่นนี่ของ "ผู้ชายตัวไม่สูง" คนหนึ่ง