เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
เมืองนิยม เมืองของไทยคือบ้านของเรา By เอนก เหล่าธรรมทัศน์
 • รีวิวเว้ย (1208) รีวิวเว้ย × สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลังจาก พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ความเป็นเมืองปรากฏขึ้นในหลายพื้นที่ของสังคมไทย ทั้งจากผลของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540 ที่ทำให้เกิดความตื่นตัวในหลาย ๆ ด้านกระทั่งเรื่องของการกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ มีผู้บริหารของตนเองมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนในพื้นที่ การแยกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีที่มาจากประชาชนในพื้นที่ของตัวเองยังผลให้ความตื่นตัวมนการกำหนดทิศทางของบ้านเมืองของประชาชนเริ่มต้นขึ้น และยิ่งกาลเวลาผ่านมานานเท่าไหร่การกำหนดทิศทางของท้องถิ่นโดยคนในท้องที่ก็ยิ่งชัดเจน และยิ่งทวีกลไกใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้ดำเนินไปพร้อมกับการกลายเป็นเมืองและสำนึกของความเป็นเมืองในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
  หนังสือ : เมืองนิยม เมืองของไทยคือบ้านของเรา
  โดย : เอนก เหล่าธรรมทัศน์
  จำนวน : 84 หน้า

  "เมืองนิยม เมืองของไทยคือบ้านของเรา" หนังสือขนาดกระชับที่ว่าเป็นการรวมข้อเขียนของผู้เขียนที่บอกเล่าเรื่องราวและพัฒนาการของการกลาบเป็นเมือง การเติบโตของเมือง ความเปลี่ยนแปลงของเมือง ทิศทางของการพัฒนาของเมือง และอีกหลายเรื่องเกี่ยวกับเมืองที่ปรากฏอยู่ใน "เมืองนิยม เมืองของไทยคือบ้านของเรา" ได้แสดงให้เห็นถึงทัศนะของผู้เขียนที่เปลี่ยนแปลงไปในการมองเมือง อาจจะเรียกว่า "เมืองนิยม เมืองของไทยคือบ้านของเรา" คือการมองเมืองและสังคมต่อจากสายตาของหนังสือเล่มเก่าของผู้เขียนอย่าง "สองนคราประชาธิปไตย"

  โดยที่เนื้อหาของ "เมืองนิยม เมืองของไทยคือบ้านของเรา" แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ที่ในแต่ละส่วนนั้นจะมีข้อเขียนที่ล้อไปกับหัวข้อของแต่ละส่วน ที่ว่าด้วยเรื่องของความเปลี่ยนแปลง การเติบโต การพัฒนา อีกทั้งกระบวนการของการสร้างความเป็นเมืองตามทัศนะของผู้เขียน สำหรับเนื้อหาทั้ง 4 ส่วนแบ่งเป็นดังนี้

  กระบวนทัศน์ใหม่: เมืองนำประเทศ

  เมืองของไทยคือบ้านของเรา

  จังหวัดที่เป็นหน่วยหลักในการพัฒนาประเทศ

  การบริหารเมืองยุคใหม่ด้วยแนวคิดวิถีตะวันออก

  ในท้ายที่สุด เมื่อเมืองคือพื้นที่ของความหลากหลายและเป็นแหล่งรวบรวม รวมถึงแห่งที่สร้างปฏิสัมพันธ์ของหลายสิ่งอย่างที่รวมเข้ามาอยู่ในเมืองหนึ่ง ๆ ทัศนะของผู้เขียนที่ปรากฏอยู่ใน "เมืองนิยม เมืองของไทยคือบ้านของเรา" ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะช่วยให้เรามองเห็นภาพของเมืองในมิติที่หลากหลายยิ่งขึ้น และอาจจะช่วยให้เราเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงบางประการของเมืองที่จะช่วยให้เราเรียนรู้พัฒนาการของการกลายเป็นเมืองได้อยู่ในที

  สามารถอ่านเนื้อหาของหนังสือได้ที่ https://kpi-lib.com/library/en/books/kpibook-23253/

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in