เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
สงขลา...บ่อยาง แผ่นดินทองสองทะเล By จิระนันท์ พิตรปรีชา บรรณาธิการ
 • รีวิวเว้ย (1146) รีวิวเว้ย × สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ย่านเมืองเก่าฟูเฟื่อง
  ศาลหลักเมืองสูงค่า
  สมิหลาสองทะเล
  เสน่ห์เขาตังกวน

  คำขวัญของ "เทศบาลนครสงขลา" หรือ "เมืองเก่าบ่อยาง" ที่สะท้อนภาพของเมืองสงขลา ในฐานะของเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ และในฐานะของเมืองที่ยังคงมีชีวิต มีลมหายใจ มีการเติบโต ขยายใหญ่และหดเล็กลง ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือพลวัตความเปลี่ยนแปลงของเมืองหลาย ๆ แห่งในโลก ซึ่งเมืองสงขลาหรือเมืองเก่าบ่อยางก็เป็นหนึ่งในเมืองที่วางตัวอยู่บนพลวัตของความเป็นเมืองไม่ต่างกับเมืองอื่น ๆ การเกิดขึ้น พัฒนา เติบโต หดตัว คือสิ่งที่เป็นสามัญลักษณะของพื้นที่ และภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของเมือง การบันทึกความทรงจำและเก็บภาพของเมือง จะช่วยให้คนในเมืองทั้งคนเก่า คนใหม่และคนนอกพื้นที่เมือง สามารถเรียนรู้และทำความรู้จักชีวิตและวิถีของเมืองได้ดียิ่งขึ้น
  หนังสือ : สงขลา...บ่อยาง แผ่นดินทองสองทะเล
  โดย : จิระนันท์ พิตรปรีชา บรรณาธิการ
  จำนวน : 180 หน้า

  เห็นเกาะหนูคู่เกาะแมวแนวขอบฟ้า
  งามเงือกน้อยสมิหลาท้าแดดฝน
  คู่แผ่นดินถิ่นสงขลาน่าเยือนยล
  เหมือนต้องมนตร์เมืองนี้มีตำนาน
  จากสิงขรสู่บ่อยางสร้างเมืองท่า
  ต่างเชื้อชาติศาสนาสุขสมาน
  ให้หวนคืนฟื้นฝันพลิกวันวาร
  เชิญพิศผ่านพบเสน่ห์เหนือเวลา
  (จิระนันท์ พิตรปรีชา; กวีซีไรต์ 2532, น. 06)

  "สงขลา...บ่อยาง แผ่นดินทองสองทะเล" หนังสือภาพที่บันทึกเรื่องราวและบอกเล่าเรื่องของเมืองสงขลา...บ่อยาง ผ่านภาพถ่ายที่ถ่ายโดยกลุ่ม "สห+ภาพ (Foto United) ชุมชนฅนถ่ายภาพ" ที่ทำหน้าที่บันทึกภาพและถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองสงขลาผ่านภาพถ่ายและบทบรรยายสั้น ๆ ใต้ภาพ บนภาพ ในภาพ ที่บทบรรยายเหล่านั้นทำหน้าที่เพียงแค่เป็นส่วนขยายที่ไม่รบกวนเนื้อหาและการเล่าเรื่องราวของภาพถ่าย

  "สงขลา...บ่อยาง แผ่นดินทองสองทะเล" นอกจากจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของเมือง ชุมชน และสังคมผ่านภาพถ่ายแล้ว "สงขลา...บ่อยาง แผ่นดินทองสองทะเล" มีคณะที่ปรึกษาของการจัดทำหนังสือจากหลายภาคส่วนทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลา และภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่ายคนรักเมืองสงขลาสมาคม ที่ทำเข้ามาเป็นส่วนขยายในการบอกเล่าและถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองในฐานะของคนที่อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้

  หนังสือ "สงขลา...บ่อยาง แผ่นดินทองสองทะเล" แบ่งกลุ่มของภาพถ่ายเอาไว้ดังนี้

  (1) บทกวี จิระนันท์ พิตรปรีชา

  (2) บ่อยาง เมืองเก่า เนิบช้า น่าเยือน

  (3) สันติสุข ทุกชาติ ศาสนา

  (4) มั่งคั่งเลใจ เพลินใจเลนอก

  (5) หลายมุมเมือง หลากมุมมอง

  (6) บุญสารทประเพณี แสงสีเทศกาล

  (7) รายชื่อช่างภาพ

  เมื่ออ่าน "สงขลา...บ่อยาง แผ่นดินทองสองทะเล" จบลง นอกจากภาพถ่ายที่เราจะได้นั่งดู และอ่านบทบรรยายภาพแล้ว หนังสือ "สงขลา...บ่อยาง แผ่นดินทองสองทะเล" ยังช่วยให้เราเห็นภาพของความเป็นชุมชนสงขลาที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในเรื่องของความเป็นชุมชน สังคม ที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย แต่ภายใต้การความหลากหลายของเมืองที่ปรากฏอยู่ใน "สงขลา...บ่อยาง แผ่นดินทองสองทะเล" คือภาพสะท้อนความงดงามของความแตกต่างหลากหลายของสังคมหนึ่ง ๆ

  Note : กลุ่ม "สห+ภาพ" ที่ในเพจของกลุ่มได้มีการระบุรายละเอียดเอาไว้ว่า "สห+ภาพ (Foto United) ชุมชนฅนถ่ายภาพ เกิดจากความคิดริเริ่มของ จิระนันท์ พิตรปรีชา กวีซีไรต์ นักเขียนและช่างภาพอิสระ เกรียงไกร ไวยกิจ ช่างภาพอิสระ ธีรภาพ โลหิตกุล นักเขียนและช่างภาพสารคดีอิสระ และ เพ็ญพัฒน์ มรกตวิศิษฏ์ นักธุรกิจและช่างภาพอิสระ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการเยี่ยมเยือนตลาดร้อยปี สามชุก สุพรรณบุรี ในวันที่ 9 กันยายน 2551 แล้วได้ประจักษ์ในสีสันสถาปัตยกรรมตลาดริมน้ำ กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม อันโดดเด่น ของชุมชนสามชุกสมควรได้รับการบันทึกภาพเพื่อเผยแพร่ต่อไป และภาพถ่ายเหล่านี้จะเป็นหลักฐานทางประวัติ ศาสตร์ อันทรงคุณค่าในอนาคตอีกด้วย ภายใต้ชื่อที่เห็นพ้องกันว่า 'กลุ่มสห+ภาพ ชุมชนฅนถ่ายภาพ' และชื่อภาษาอังกฤษว่า Foto United Club โดยไม่มีนโยบายที่จะนำภาพมาประกวดประชันกัน"

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in