เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
เรื่องเล่ารอบทะเลสาบ By ขมิ้นศรี
 • รีวิวเว้ย (828) รีวิวเว้ย × สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  "ทะเลสาบ" ตามการให้ความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต ได้ให้ความหมายของคำดังกล่าวเอาไว้ว่า "(น.) ห้วงนํ้าใหญ่ที่มีแผ่นดินล้อมรอบ มี 2 ชนิด คือทะเลสาบนํ้าเค็ม และทะเลสาบนํ้าจืด" และในประเทศไทยนี้เองก็มีพื้นที่ ที่ถูกขนานนามว่าเป็น "ทะเลสาบ" ตามการให้ความหมายดังกล่าวด้วยเช่นกัน นั่นก็คือ "ทะเลสาบสงขลา" ทะเลสาบ 3 น้ำตามนิยามของคนในพื้นที่ คือ น้ำจืด น้ำกร่อยและน้ำเค็ม โดยที่ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยและกินพื้นที่ในฐานะของเขตติดต่อของหลายจังหวัด และเป็นพื้นที่ของการตั้งถิ่นฐาน และมีหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ มรกดทางวัฒนธรรม และมรดกทางภูมิปัญญาหลาย ๆ ชิ้นอยู่โดยรอบพื้นที่ของทะเลสาบสงขลา ทำให้พื้นที่แถบนี้เป็นเสมือนศูนย์กลางของการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และธรรมชาติวิทยาที่ถูกดูแลรักษาทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านที่อยู่โดยรอบของพื้นที่ทะเลสาบ
  หนังสือ : เรื่องเล่ารอบทะเลสาบ
  โดย : ขมิ้นศรี
  จำนวน : 144 หน้า
  ราคา : 180 บาท

  "เรื่องเล่ารอบทะเลสาบสงขลา" งานเขียนเชิงสาระคดีที่ว่าด้วยเรื่องราวการเดินทางจากต้นสายที่จังหวัดพัทลุงสู่ปากวะระปลายเส้นทางที่จังหวัดสงขลา ที่หลายคนเรียกว่าเป็นต้นทางและปลายทางของทะเลสาบสงขลา โดยที่การเดินทางของผู้เขียนและคณะ และการเดินทางของตัวอักษรในงานเขียนชุดนี้ คือ การถ่ายทอดภาพของทะเลสาบสงขลาในมิติเรื่องของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิธีชีวิต และความเชื่อของผู้คนและท้องถิ่น บนเส้นทางรอบทะเลสาบ

  ที่เนื้อหาของหนังสือ "เรื่องเล่ารอบทะเลสาบสงขลา" จะคอยบอกเล่าภาพของทะเลสาบสงขลาในมุมมองปัจจุบัน สลับกับเรื่องเล่าของพื้นที่ ทั้งในมุมของประวัติศาสตร์ ความเชื่อและขนบของคนพื้นที่ และเรื่องราววิถีชีวิตของชาวบ้านโดยรอบที่อาศัยทะเลสาบในการหาเลี้ยงชีวิต และปกป้องทะเลสาบในฐานะแหล่งกำเนิดชีวิตและภูมิปัญญาของพื้นที่แต่ครั้งอดีต

  นอกจากนั้น "เรื่องเล่ารอบทะเลสาบสงขลา" ยังบอกเล่า ให้คนอ่านได้เห็นภาพของ "ความเปลี่ยนแปลง" ของพื้นที่ในยุคปัจจุบัน ที่มีความพยายามสร้างประตูกั้นน้ำทะเล เพื่อที่จะปรับพื้นที่ของทะเลสาบให้กลายเป็นทะเลสาบน้ำจืด เพียงเพราะมีคนต้องการใช้น้ำในทะเลสาบเพื่อทำเกษตรกรรมให้ได้ตลอดทั้งปี ซึ่งนั่นอาจจะเป็นการทำลาบวิถีชีวิตของคนโดยรอบทะเลสาบ และเป็นการทำลายความหลากหลายของระบบนิเวศไปพร้อมกัน น่าประหลาดใจที่การพัฒนาเชิงเศรษฐกิจโดยรัฐ มักสร้างความเสียหายให้กับวิถีของชุมชน และวิถีของระบบนิเวศธรรมชาติอยู่เสมอ ๆ 

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in