เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
กรุงเทพฯ กรุงธนฯ มีภูมิสถาน ชื่อบ้านนามเมือง By สุจิตต์ วงษ์เทศ บก.
 • รีวิวเว้ย (817) รีวิวเว้ย × สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  "กรุง​เทพฯ ดุจ​เทพสร้าง ​เมืองศูนย์กลาง​การปกครอง วัด วัง งาม​เรืองรอง ​เมืองหลวงของประ​เทศ​ไทย" คำขวัญของกรุงเทพฯ ที่ชนะการแข่งขันตั้งชื่อคำขวัญ เมื่อ พ.ศ. 2555 หากเราพิจารณาดูความหมายของคำต่าง ๆ ในคำขวัญดังกล่าวเราจะพบว่า คำขวัญของกรุงเพทฯ จะแตกต่างจากคำขวัญของหลาย ๆ จังหวัดในประเทศไทยที่จะมีการบอกเล่าถึงของดี หรือของขึ้นชื่อประจำจังหวัด อาทิ จังหวัดพิษณุโลกที่คำขวัญประจำจังหวัดมีการระบุถึงของดีประจำจังหวัดเอาไว้ว่า "พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา" อาจจะด้วยความที่กรุงเทพฯ เป็นเมืองใหญ่ที่รวบรวมความหลากลายของอัตลักษณ์ ของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้หากเอาของดีของเด่นมาตั้งเป็นคำขวัญ กรุงเทพฯ อาจจะต้องตั้งคำขวัญประจำเขตแต่ละเขตกันเลยทีเดียว และด้วยความที่กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทำให้ชุมชน เขตพื้นที่ต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ จึงมีความหลากหลายตามไปด้วย มิใช่แค่สิ่งสร้างใหม่ที่ปรากฎอยู่ในปัจจุบัน แต่ในมิติทางประวัติศาสตร์แล้วแต่ละเขต ของกรุงเทพฯ ก็มีอัตลักษณ์ ลักษณะทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของพื้นที่ที่น่าสนใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า วัด วัง ในกรุงเทพฯ แม้แต่น้อย
  หนังสือ : กรุงเทพฯ กรุงธนฯ มีภูมิสถาน ชื่อบ้านนามเมือง
  โดย : สุจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ
  จำนวน : 375 หน้า
  ราคา : 375 บาท

  "กรุงเทพฯ กรุงธนฯ มีภูมิสถาน ชื่อบ้านนามเมือง" หนังสือที่บอกเล่าความเป็นมาของ "เขตพื้นที่" ในกรุงเทพฯ ทั้งหมด 50 เขต โดยแบ่งเป็นเขตที่อยู่ในพื่นที่ฝั่งพระนคร และเขตที่อยู่ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ด้วยการที่ "กรุงเทพฯ กรุงธนฯ มีภูมิสถาน ชื่อบ้านนามเมือง" พาผู้อ่านไปทำความรู้จักกับเรื่องราว เรื่องเล่า และความเป็นมาของแต่ละเขตพื้นที่ ผ่านมิติความรู้ทางประวัติศาสตร์ ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารหลักฐาน บันทึกโบราณ นิราศ เอกสารราชการ หรือแม้กระทั่งอยู่ในสถาปัตยกรรมอย่าง วัด วัง และบ้านเรือนบริเวณชุมชนต่าง ๆ ในแต่ละเขตพื้นที่

  โดยที่ "กรุงเทพฯ กรุงธนฯ มีภูมิสถาน ชื่อบ้านนามเมือง" พาเราย้อนกลับไปดูความเป็นมา และประวัติศาสตร์ของเขตพื้นที่ทั้ง 50 เขตของกรุงเทพฯ ทั้งชื่อของแต่ละเขต ว่ามีความหมายและที่มาอย่างไร ภูมิศาสตร์ในทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่เหล่านั้นเป็นเช่นไร และประวัติศาสตร์ของพื้นที่และบุคคลในพื้นที่เหล่านั้นส่งผลต่อพื้นที่ทั้งในมิติของการตั้งชื่อในแต่ละเขต และพื้นที่ทางกายภาพของแต่ละเขตพื้นที่อย่างไร

  อาจจะเรียกได้ว่า "กรุงเทพฯ กรุงธนฯ มีภูมิสถาน ชื่อบ้านนามเมือง" ช่วยให้เราในฐานะของผู้อ่านรู้จักพื้นที่หนึ่ง ๆ มากยิ่งขึ้นในหลายมิติ ซึ่งแน่นอนว่าในวันหนึ่งข้างหน้าองค์ความรู้เหล่านี้จะมีความสำคัญเมื่อมีการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ทั้งในเรื่องของการเก็บรักษาความเป็นมาของพื้นที่ และในเรื่องของการส่งเสริมให้มีการหยิบเอาประวัติและความเป็นมาเหล่านั้นของพื้นที่มาสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ หรือกระทั่งอนุรักษ์มรดกของพื้นที่เหล่านั้นให้คงอยู่คู่กับเมืองที่กำลังพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง และ "กรุงเทพฯ กรุงธนฯ มีภูมิสถาน ชื่อบ้านนามเมือง" เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เมืองหรือพื้นในจังหวัดอื่น ๆ น่าจะลองทำตามในเรื่องของการศึกษาประวัติของพื้นที่ เพื่อเป็นสร้างความรู้และความรับรู้ ในเรื่องของพื้นที่ให้กับคนรุ่นหลังมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้สืบไปในภายหน้า

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in