เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
อ่านรัฐธรรมนูญ 2560 By วรรณภา ติระสังขะ
 • รีวิวเว้ย (737) รีวิวเว้ย × สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  หลักการบังคับใช้ขั้นพื้นฐานในเรื่องเกี่ยวกับ "กฎหมาย" ของประเทศไทยคือ "บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความรับผิดไม่ได้" นั่นเท่ากับว่าคนทุกคนไม่สามารถปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ แต่ที่น่าแปลกใจ คือ กฎหมายของประเทศนี้เหมือนเขียนเพื่อตั้งใจไม่ให้คนอ่าน "เข้าใจ" กฎหมายได้ด้วยตัวเอง โดยเฉพาะกฎหมายที่เป็นหลักใหญ่ใจความของประเทศอย่าง "รัฐธรรมนูญ" ที่เราทุกคนจะเห็นว่าการเขียนรัฐธรรมนูญนั้นเต็มไปด้วยเทคนิคในทางกฎหมาย ทั้งเรื่องของการเชื่อมโยงมาตราต่าง ๆ ด้วยเทคนิคทางกฎหมาย รวมไปถึงการใช้ภาษาที่คนปกติทั่วไปไม่น่าจะมีวันเข้าใจได้ โดยดูได้จากคำเริ่มต้นในรัฐธรรมนูญ อย่าง "ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนากาลเป็นอดีตภาค" แค่เริ่มต้นก็ไม่คิดจะใช้ภาษาให้คนทั่ว ๆ ไปเข้าใจได้ตั้งแต่แรก เมื่อเป็นเช่นนั้นเนื้อหาในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ จึงเต็มไปด้วย ภาษา เทคนิควิธี และเงื่อนไขของภาษาที่เปิดโอกาสให้คนเพียงบางกลุ่มทำความเข้าใจมันได้ และเปิดโอกาสให้คนเพียงไม่กี่กลุ่ม (หรือคน) มีอำนาจในการตีความและสร้างเงื่อนไข ผ่านการแปลความภาษาของกฎหมายดังที่ปรากฎในปัจจุบันอยู่บ่อยครั้ง และด้วยการเขียนในลักษณะนี้เองที่ทำให้ "การอ่านรัฐธรรมนูญ" เป็นยาขมหม้อใหญ่ของใครหลายคน กระทั่งกับตัวนักศึกษา นักวิชาการ นักกฎหมายเองก็ยังมองว่าการอ่านรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องง่ายดายนัก แล้วการที่คิดว่า "คนทั่ว ๆ ไป" จะอ่านรัฐธรรมนูญได้เข้าใจจึงเป็นเรื่องปาฏิหาริย์
  หนังสือ : อ่านรัฐธรรมนูญ 2560
  โดย : วรรณภา ติระสังขะ
  จำนวน : 444 หน้า
  ราคา : 380 บาท

  "อ่านรัฐธรรมนูญ 2560" ถูกเขียนขึ้น เพื่อตอบโจทย์และมุ่งหวังที่จะเป็นแนวทาง ในการช่วยให้ผู้อ่านหรือบุคคลทั่วไปที่อาจจะไม่ได้เรียนมาในสายนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สามารถอ่านรัฐธรรมนูญได้อย่างเข้าใจง่ายขึ้น และสามารถเข้าถึงเนื้อหาสาระที่รัฐธรรมนูญ 2560 ต้องการจะสื่อสารและนำเสนอ โดยที่เนื้อหาของหนังสือ "อ่านรัฐธรรมนูญ 2560" ถูกเขียนขึ้นโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

  ส่วนที่หนึ่ง ว่าด้วยเรื่องของทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ทั้งเรื่องของการก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญ ประเภทของรัฐธรรมนูญ ที่มาของรัฐธรรมนูญ และบทที่ว่าด้วยเรื่องของ "ความเป็นประชาธิปไตย" ในรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกันสิทธิและเสรีภาพ การแบ่งแยกอำนาจ การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ระบอบรัฐสภาที่เป็นเหตุเป็นผล และอื่น ๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญ

  และเนื้อหาในส่วนที่สอง ว่าด้วยเรื่องของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ที่ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน (2564) โดยเนื้อหาในส่วนนี้ของ "อ่านรัฐธรรมนูญ 2560" ได้บอกเล่าเรื่องของที่มาที่ไปของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 โดยย้อนกลับไปตั้งแต่การพูดถึงรัฐธรนมนูญ (ชั่วคราว) พ.ศ. 2557 และบอกเล่ามาจนถึงการก่อกำเนิดขึ้นของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560

  นอกจากนั้นแล้วเนื้อหาในส่วนที่สอง ยังบอกเล่าเรื่องของรัฐธรรมนูญทุกหมวด รายมาตรา ที่ถูกหยิบมาเขียนถึง โดยทำให้ "ง่ายต่อการทำความเข้าใจ" ด้วยการใช้ภาษาในเชิงบรรยาย และการขยายความของเนื้อหาในมาตราต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญด้วย "แผนภาพ" เพื่อให้การอ่าน และการทำความเข้าใจในส่วนของเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ทั้งฉบับสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น และเข้าถึงได้สำหรับผู้อ่านทุกคน โดยที่ผู้อ่านไม่จำเป็นจะต้องเรียนกฎหมาย หรือเข้าใจวิชารัฐศาสตร์ ก็สามารถอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ได้ผ่านหนังสือ "อ่านรัฐธรรมนูญ 2560" เล่มนี้


เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in