เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
2 ทศวรรษของการกระจายอำนาจ (2540-2562) By ธเนศวร์ เจริญเมือง
 • รีวิวเว้ย (715) รีวิวเว้ย × สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  ผ่านมาหลายปีที่เธอมาหายจาก ข่าวคราวว่า (เดี๋ยวไม่ใช่ละ) เป็นเวลาหลายปีมากแล้วนับจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญที่ได้ชื่อว่ามีความเป็นประชาธิปไตย เพราะในดระบวนการซึ่งการได้มาของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกลไกของสภาร่างรัฐธรรมนูญในการยกร่าง อีกทั้งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ยังได้มีการยกระดับเรื่องของ "การปกครองท้องถิ่น" และ "การกระจายอำนาจ" ให้มีความเป็นรูปธรรมและปรากฎขึ้นอย่างเด่นชัดในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ (10 ก.พ. 2564) ประเทศไทยเปลี่ยนรัฐธรรมนูญมาแล้ว 3 ฉบับ (50, 57, 60) ซึ่งในระยะเวลา 24 ปี ความเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะกับเรื่องของ "การปกครองท้องถิ่น" และ "การกระจายอำนาจ" ที่ดูจะลุ่ม ๆ ด้อน ๆ คล้ายกับรัฐธรรมนูญของประเทศไทยที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา และคล้ายกับประชาธิปไตยที่ยังไม่ได้หยั่งรากให้เติบใหญ่ในสังคมนี้ได้เสียที 
  หนังสือ : 2 ทศวรรษของการกระจายอำนาจ (2540-2562): การปกครองท้องถิ่น ภาคพลเมือง กับก้าวต่อไป
  โดย : ธเนศวร์ เจริญเมือง
  จำนวน : 60 หน้า
  ราคา : - บาท 

  "2 ทศวรรษของการกระจายอำนาจ (2540-2562): การปกครองท้องถิ่น ภาคพลเมือง กับก้าวต่อไป" ไม่รู้ว่าจะเรียกหนังสือเล่มเล็ก ๆ เล่มนี้ว่าหนังสือได้หรือเปล่า เพราะถ้านับดูดี ๆ มันมีลักษณะของการเป็น "เอกสารประกอบการสัมมนา" และ "เอกสารสรุปกิจกรรมการเสวนา" เสียมากกว่า แต่ก็ซื้อมันมาจาก "ร้านหนังสือ" (แต่จำราคาไม่ได้) งั้นเราจะขอเรียกมันว่า "หนังสือ" ก็แล้วกัน 

  หนังสือ "2 ทศวรรษของการกระจายอำนาจ (2540-2562): การปกครองท้องถิ่น ภาคพลเมือง กับก้าวต่อไป" อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้าว่ามันได้รวมเอาสาระสำคัญของงานเสวนาวิชาการเรื่อง "2 ทศวรรษการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น บทบาทของภาคพลเมือง กับการปกครองท้องถิ่นในทศวรรษหน้า" โดยสาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการตั้งคำถามถึง "พัฒนาการ" ของ "การปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย" ว่าเวลากว่า 2 ทศวรรษการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจในประเทศไทยเป็นไปอย่างไรบ้าง และมีการตั้งคำถามถึงพัฒนาการของท้องถิ่นและการกระจายอำนาจผ่านกลไกอย่าง "รัฐธรรมนูญ" โดยการย้อนกลับไปดูบทบาทของการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา 

  ความน่าสนใจที่เป็นข้อค้นพบหนึ่งในงาน "2 ทศวรรษของการกระจายอำนาจ (2540-2562): การปกครองท้องถิ่น ภาคพลเมือง กับก้าวต่อไป" คือ เรื่องของการถูกทำให้หายไปของเรื่องของ "การกระจายอำนาจ" ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ที่ไม่มีปรากฎเรื่องของการกระจายอำนาจในหมวดที่ว่าด้วยเรื่องของ "แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ" อีกแล้วทั้งที่รัฐธรรมนูญในฉบับก่อนหน้ายังคงปรากฎเรื่องดังกล่าวอยู่ 

  นอกจากนั้น "2 ทศวรรษของการกระจายอำนาจ (2540-2562): การปกครองท้องถิ่น ภาคพลเมือง กับก้าวต่อไป" ยังคงตั้งคำถามสำคัญถึงพัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ ใยห้วงเวลาต่อไปว่ามันจะดำเนินไปอย่างไร และพัฒนาการของมันจะเป็นเช่นไรในปี 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า ทั้งที่การปกครองท้องถิ่นนับเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้ในเรื่องของระบอบการปกครอง และการกระจายอำนาจก็เป็นกลไกสำคัญของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่าง ๆ โดยคนหรือเจ้าของพื้นที่เอง แต่แปลกทีรัฐไทยหลายครั้งก็ชอบตัดเสื้อผ้าขนสดเดียวกันให้กับคนทั้งประเทศใส่ ทั้ง ๆ ที่ทุกคนไม่ได้มีขนาดของร่างกายเท่ากัน หรือมีเพศที่เหมือน ๆ กันทั้งประเทศเสียเมื่อไหร่

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in