เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส (2018) By นันทวัฒน์ บรมานันท์
 • รีวิวเว้ย (714) รีวิวเว้ย × สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  หากเรามองดูประเทศไทยในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย โครงสร้างของสถาบันทางการเมือง โครงสร้างของระบบบริหารราชการแผ่นดินที่แบ่งออกเป็น ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น หรือแม้กระทั่งระบบกฎหมาย ระบบศาล และอื่น ๆ อีกหลาย ๆ อย่างที่ปรากฎอยู่ในประเทศนี้ ล้วนมีรากฐานมากจากการหยิบยืมองค์ความรู้จากต่างประเทศมาใช้ในการสร้างระบบและรูปแบบที่ปรากฎอยู่ในรัฐไทยในปัจจุบัน ไม่ว่สจะผ่านรูปแบบของการส่งคนไปเรียน หรือการรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคต่าง ๆ ล้วนถูกพัฒนาขึ้นมาจนกลายเป็นระบบหลายระบบที่ใช้กันอยู่ในรัฐไทยในปัจจุบัน และหนึ่งในประเทศที่เป็นต้นแบบของระบบต่าง ๆ ของรัฐไทยในหลายเรื่องหลายระบบก็คงจะไม่พ้นประเทศ "ฝรั่งเศส" 
  หนังสือ : การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส (2018)
  โดย : นันทวัฒน์ บรมานันท์
  จำนวน : 130 หน้า
  ราคา : แจกเนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี 

  "การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส (2018)" คือหนังสือที่ถูกปรับปรุงและทบทวนข้อมูลในเรื่องของการปกครองท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศสในช่วง ค.ศ. 2018 โดยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้วางตัวอยู่ในลักษณะของเอกสารคำสอนในวิชาสัมมนากฎหมายของผู้เขียน และในวาระอายุครบ 60 ปี ของผู้เขียน ได้มีการนำเนื้อหาบางส่วนมาตีพิมพ์เพื่อเป็นหนังสือ 

  "การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส (2018)" บอกเล่าเรื่องราวของรูปแบบของโครงสร้างระบบการปกครองของประเทศฝรั่งเศส โดยมีการบอกเล่าถึงรูปแบบของการบริหารรัฐกาลแผ่นดินของฝรั่งเศสในเบื้องต้น และลงรายละเอียดในเรื่องของการปกครองท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศสเป็นสำคัญ โดยที่ "การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส (2018)" บอกเล่าทั้งเรื่องของการปรากฎขึ้นของรูปแบบการปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส การเปลี่ยนแปลงจากครั้งอดีตมากระทั่งปัจจุบัน และมีการกล่าวถึงกฎหมาย (เป็นหลักสำคัญ) ทั้งกฎหมายในเรื่องของการให้อำนาจในกิจกรรมของการปกครองในระดับท้องถิ่น ขอบเขตหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมาย และพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของการปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศสผ่านกฎหมายฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  นอกเหนือไปจากนั้นแล้ว "การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส (2018)" ยังได้บอกเล่าถึงกลไกของการดำเนินงานในกิจการท้องถิ่นของฝรั่งเศสในทางเทคนิค ทั้งเรื่องของการจัดทำบริการสาธารณะ การคลังท้องถิ่น การจัดเก็บรายได้ และอำนาจหน้าที่อื่น ๆ ของท้องถิ่นฝรั่งเศสที่สามารถดำเนินการได้ที่ปรากฎอยู่ในกฎหมายฉบับต่าง ๆ ของฝรั่งเศส 

  อาจจะเรียกได้ว่า "การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส (2018)" นับเป็นหนังสือที่ช่วยให้เราเห็นภาพกว้างของการปกครองท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศส และสร้างพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวผ่านกลไกของกฎหมายเป็นสำคัญ รวมถึง "การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส (2018)" ยังเหมาะสมแก่การต่อยอดความรู้ให้กับผู้สนใจ ในเรื่องของก่รปกครองท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in