เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
เมียนมา: การเมืองการปกครองระยะเปลี่ยนผ่าน By ดุลยภาค ปรีชารัชช
 • รีวิวเว้ย (669) "พม่า หรือ เมียนมา" ในความรับรู้ของคนไทยในครั้งกระโน้นคงมองภาพของประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนขนาดยาวติดกับประเทศไทยในฐานะของ "ผู้รุกราน" โดยเราจะเห็นได้จากบทบาทของเพื่อนบ้านทั้งใน "แบบเรียนไทย" โดยกระทรวงศึกษาธิการ และ "ละครไทย" ที่ยอนภาพฉายซ้ำเรื่องราวของ "พม่าเผากรุงศรีฯ" ซึ่งทักศนะคติในลักษณะนี้ยังคงถูกปลูกฝังและส่งต่มาตลอดในช่วงระยะเวลาหลายทศวรรษ และเมื่อไม่นานมานี้เรายังคงเห็นข่าวที่หลายคนยังคงเรียนคนเมียนมาว่า "พวกมันต้องมาชดใช้กรรมที่เคยเผ่าบ้านเมืองกรุงศรฯ" ทัศนะเช่นนี้อาจจะสะท้อน "ความรับรู้" ในเรื่องของเพื่อนบ้านในสังคมไทยได้อย่างชัดเจน ชัดเสียจนหลายคนไม่ตั้งคำถามกับมันด้วยซ้ำไปว่า "ความสมเหตุสมผล" ของคำพูดเหล่านั้นมันอยู่ที่ตรงไหนกัน และหลายครั้งด้วยทัศนะคติในลักษณะนี้เองที่ทำให้ไทยพลาดโอกาสสำคัญ ๆ ในการทำความเข้าใจและในการเรียนรู้และพัฒนาจากเพื่อนบ้านมานัยครั้งไม่ถ้วน เพราะคนไทยหลายคนในอดีตเชื่อว่า "ไทยคือประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" นี่เองก็าะท้อนให้เห็นถึงการขาดความรับรู้ และการขาดทฝการทำความเข้าใจของคนไทยที่ได้รับการศึกษาหรือการปลูกฝังทัศนะคติแบบไทย ๆ 
  หนังสือ : เมียนมา: การเมืองการปกครองระยะเปลี่ยนผ่าน
  โดย : ดุลยภาค ปรีชารัชช
  จำนวน : 280 หน้า
  ราคา : 239 บาท

  "เมียนมา: การเมืองการปกครองระยะเปลี่ยนผ่าน" หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของประเทศเมียนมาในมิติของ "การเปลี่ยนผ่าน" ของประเทศ ที่จะฉายให้เห็นถึงภาพของปฏิสัมพันธ์และบทบาทของตัวแสดงต่าง ๆ ในเมียนมาได้อย่างชัดเจน และหนังสือเล่มนี้ยังช่วยขยายบริบททางประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ การปกครอง ความมั่นคง และการเมืองภายในของประเทศ เพื่อให้ผู้อ่านได้ เห็น ทำความเข้าใจ เรียนรู้ ถึงบริบทของสังคมการเมืองเมียนมาได้อย่างรอบด้าน สำหรับการทำความเข้าใจเมียนมาในระยะเปลี่ยนผ่าน ที่มีความซับซ้อนของหลากตัวแสดง และมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ที่เบื้อหลังเหล่านั้นมีพลังและมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนผ่านของการเมืองในประเทศเมียนมา

  อาจจะเรียกได้ว่า "เมียนมา: การเมืองการปกครองระยะเปลี่ยนผ่าน" คือหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของภูมิหลังและปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองของเมียนมาได้อย่างชัดเจนในเรื่องของข้อมูลและบริบททางประวัติศาสตร์ ซึ่งมันจะช่วยให้เราเห็นภาพและทำความเข้าใจพลวัตรการเปงี่ยนผ่านของเมียนมาได้อย่างชัดเจนและรอบด้านมากยิ่งขึ้น

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in