เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
ประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่ By สิทธิพล เครือรัฐติกาล
 • รีวิวเว้ย (668) การศึกษาประวัติศาสตร์ คือ การทำความเข้าใจอดีต เพื่อนำมาใช้ในการศึกษาช่วงเวลาปัจจุบัน และมองต่อไปในอนาคต หลายคนดูจะไม่เชื่อกับข้อความดังกล่าวในข้างต้นสักเท่าไหร่ โดยเฉพาะหลายคนที่เป็นคนพุทธหรือมีความเชื่อแบบพุทธศาสนาที่เชื่อว่า "เวลา" เดินอยู่ในลักษณะของ "สังสารวัฏ" ที่กินความถึงเวลาที่เดินรอบเป็นวงกลมหรือเป็น "วัฏจักร" ที่จะเสียนเกิดวนไปไม่มีวันจบสิ้นหากไม่สามารถบรรลุถึงการหลุดพ้นหรือที่ในทางพุทธเรียกกันว่า "นิพพาน" แต่ข้อความที่กล่าวไปในเบื้องแรกนั้นมันสะท้อนวิธีคิดเรื่องของเวลาในศาสนาแบบ "ศาสนาคริสต์ (Christianity)" ที่การมองเรื่องของกาลเวลาอยู่ในลักษณะของการเดินเป็น "เส้นตรง" ดังนั้นการศึกษาเรื่องราวของอดีตตามวิธีคิดแบบคนคริสต์นั้นจะเท่ากับการศึกษาไปข้างหน้าเพื่อมองให้เห็นหนทางที่อาจจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า ซึ่งจะแตกต่างจากมิติการศึกษาประวัติศาสตร์ในแบบที่เราเคยได้รับรู้ภายใต้คำกำกับที่ว่า "กงล้อประวัติศาสตร์จะหมุนกลับมาที่เดิม" ซึ่งก็ในเมืองวิธีศึกษาประวัติศาสตร์แบบตะวันตกมันคือการศึกษาไปข้างหน้าบนมิติของเวลาที่เดินเป็นเส้นตรง เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วกงล้อประวัติศาสตร์จึงไม่มีอยู่จริง และการศึกษาประวัติศาสตร์จึงมิใช่การศึกษาเพียงปรากฎการณ์ในอดีตที่ผู้ศึกษาหวังใจให้มันเกิดวน ๆ ซ้ำ ๆ เหมือนกับที่ประเทศบางประเทศแถวนี้ยังเชื่อว่า "ประวัติศาสตร์จะไม่เปลี่ยน" ทั้ง ๆ ที่ "คริสติน่า อากีล่าร์" ก็บอกเอาไว้แล้วว่า "ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำ ประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยน เปลี่ยนไปเป็นฉันและเธอเท่าเทียมกัน" 
  หนังสือ : ประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่
  โดย : สิทธิพล เครือรัฐติกาล
  จำนวน : 312 หน้า
  ราคา : 210 บาท

  "ประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่" หากพูดให้ถึงที่สุดแล้วหนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนคู่มือการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในโรงเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม มากกว่าที่จะมาเรียนมาสอนกันในระดับมหาวิทยาลัย แต่นั่นมิใช่คสามผิดของผู้เขียนแต่ประการใด หากแต่ความผิดพลาดดังกล่าวเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของระบบการศึกษาของ "รัฐไทย" ที่ "ละเลย" องค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญของวิชาประวัติศาสตร์ทั้ง "ประวัติศาสตร์ไทย" และ "ประวัติศาสตร์สากล" ที่ควรจะถูกออกแบบวิชามาให้นักเรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่ในระดับโรงเรียนมิใช่ในระดับมหาลัย

  หนังสือ "ประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่" บอกเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่ภายหลังการเกิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่หลังสนธิสัญญาเวสฟาเลียนกระทั่งถึงโลกหลังยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้แย่างสนุกสนานและน่าสนใจ พร้อมทั้งองค์ความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์สากลใน "ประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่" ยังถูกออกแบบและจัดเรียงให้อยู่ในรูปขององค์คสามรู้แบบจุดต่อจุดที่เชื่อมโยงให้เหตุคสามสัมพันธ์ของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญต่าง ๆ ได้อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการกลับมาทยทวนและทำความเข้าใจภูมิหลังขแงประวัติศาสตร์สากลในบางเรื่องหนังสือ "ประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่" สามารถบอกเล่าประเด็นเหล่านั้นได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งคำถามชวนคิดและวัตุถุประสงค์ของแต่ละบทของหนังสือที่บอกเอาไว้อย่างชัดแจ้งยิ่งทำให้ผูอ่านสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาของหนังสือได้ดียิ่งขึ้น

  อาจจะเรียกได้ว่า "ประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่" เหมาะกับการเป็นหนังสือเรียนในวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนในระดับมัธยมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะระดับชั้นมัธยมที่อยู่ในระบบหารศึกษาของรัฐไทย ที่หลายอย่างในวิชาประวัติศาสตร์ถูกทำให้พร่าเลือนและบางอย่างกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอย

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in