เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
เนอการาบรูไนดารุสสลาม By นิชานท์ สิงหพุทธางกูร
 • รีวิวเว้ย (667) รีวิวเว้ย × สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  การศึกษาในประเทศไทยโดยเฉพาะในวิชาสังคมศาสตร์ในหัวจ้อเรื่องของ "อาเซียน" เราจะพบว่าระบบการศึกษาก็ดี หรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่เกี่ยวจ้องกับเรื่องดังกล่าวก็ดี ต่างก็มีความรับรู้ในเรื่องของ "ประเทศสมาชิกอาเซีย" แต่ละประเทศในมิติที่อาจจะเรียกได้ว่า "เกิดคาด" และ "ไม่รู้จะรู้ไปทำไม" อาทิ ชุดประจำชาติ ธงชาติ คำทักทายประจำประเทศ และประโยคบอกรักของแต่ละประเทศ ซึ่งมาถึงวันนี้ผู้เขียนก็ยังคงไม่แน่ใจว่าเราจำเป็นจะต้องรู้เรื่องเหล่านั้นไปทำไมกัน ทั้งที่เรื่องราวอื่น ๆ อย่าง "ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ" หรือเรื่องราวของ "การเมือง ระบบรัฐ" ของแต่ละประเทศดูจะมีเหตุผลและสมควรมากกว่าในเรื่องของการศึกษาและเรียนรู้ถึงเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศสมาชิกอาเซียแต่ละประเทศ ดูจะเป็นสิ่งที่สมควรและจำเป็นมากกว่าที่รัฐกำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน 
  หนังสือ : เนอการาบรูไนดารุสสลาม
  โดย : นิชานท์ สิงหพุทธางกูร
  จำนวน : 85 หน้า
  ราคา : 56 บาท

  หนังสือชุด "ระบบการปกครองท้องถิ่นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน" มุ่งเน้นในการนำเสนอมุมมองและให้ความรู้ในเรื่องของ "ระบบการปกครองท้องถิ่น" ของประเทศสมาชิก "อาเซียน" โดยที่หนังสือในชุดนี้ประกอบไปด้วยหนังสือ 10 เล่มที่แต่ละเล่มแยกออกเป็นแต่ละประเทศ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ

  "เนอการาบรูไนดารุสสลาม" หนังสือเล่มแรกและนับเป็นประเทศแรกที่ถูกบอกเล่าของหนังสือในชุดนี้ ที่บอกเล่าเรื่องราวของ "ระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศบรูไน" ที่มิได้บอกเล่าเฉพาะเรื่องของระบบการปกครองท้องถิ่นเท่านั้น หากแต่ "เนอการาบรูไนดารุสสลาม" ยังคงบอกเล่าเรื่องของความเป็นมาเป็นไปของประเทศในช่วงระยะเวลาประวัติศาสตร์ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของรัฐ และระบบการปกครองของรัฐที่ก่อนจะพูดถึงเรื่อง "ระบบการปกครองท้องถิ่นของบรูไน"

  "เนอการาบรูไนดารุสสลาม" ได้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของการปกครองท้องถิ่นของประเทศบรูไน สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบได้แก่ (1) การปกครองท้องถิ่นในเขตเมืองหรือชุมชน (เทศบาล) ซึ่งประกอบไปด้วยเทศบาลจำนวน 3 แห่ง และ (2) การปกครองท้องถิ่นแบบทั่วไป คือ รูปแบบของการปกครองที่กระจายอยู่ทั่วประเทศในรูปของตำบลและหมู่บ้าน โดยที่รูปแบบของระบบการปกครองท้องถิ่นของบรูไนอยู่ภายใต้การกำกับและดูแลอย่างใกล้ชิดโดยสถาบันกษัตริย์ของบรูไนเอง ที่มีความสามารถในการกำหนด แต่งตั้ง ถอดถอน ตรวจสอบและกำกับดูแลการทำหน้าที่ของผู้แทนท้องถิ่น

  ซึ่งแน่นอนว่า "เนอการาบรูไนดารุสสลาม" เป็นหนึ่งในงานศึกษาเรื่องของระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศสมาชิกอาเซียนที่น่าสนใจ และอาจจะเรียกได้ว่านับเป็นการเปิดพรมแดนของการศึกษาเรื่องของท้องถิ่นให้มีมิติที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้น

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in