เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
การเมืองไทยในสมัยนายกรัฐมนตรีสัญญา ธรรมศักดิ์ By จันทนา ไชยนาเคนทร์
 • รีวิวเว้ย (654) รีวิวเว้ย × สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  วันนี้เมื่อ 47 ปีที่แล้ว (14 ต.ค. 2563) บทถนนราชดำเนินและพื้นที่โดยรอบมีการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนที่ออกมาเรียกร้อง "ประชาธิปไตย" ภายหลังจากที่ประเทศไทยตกอยู่ใต้เงื้อมือของเผด็จการมานานกว่า 16 ปี เมื่อหลายปีก่อนเหตุการณ์ 14 ต.ค. 16 ในความรับรู้ของใครหลายคนถูกเรียกว่า "วันมหาวิปโยค" แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความรับรู้ของผู้คนเกี่ยวกับวันที่ 14 เปลี่ยนแปลงไปสู่การรับรู้ในรูปของคำว่า "วันมหาปิติ" ซึ่งอาจจะหมายถึงความสำเร็จของการเรียกร้องประชาธิปไตยและขับไล่เผด็จการ ที่ต้องแลกมาด้วยการเสียสละของใครอีกหลายคน โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่เป็นพลังใหม่ของสังคมไทย

  ภายหลังเหตุการณ์ "14 ตุลา" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้งสัญญา ธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นการเริ่มต้นของ "ยุคการทดลองประชาธิปไตย" ที่สิ้นสุดลงด้วยเหตุการณ์ 6 ตุลา และรัฐประหารปี 2519 อาจจะเรียกได้ว่าระยะเวลาของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยเกิดขึ้นและตั้งอยู่ในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่อย่างน้อยเหตุการณ์ในครั้งนั้นคือการหว่านเม็ดพันธุ์ของสำนึกเรื่องการต่อสู้เรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยลงในสังคมไทย
  หนังสือ : การเมืองไทยในสมัยนายกรัฐมนตรีสัญญา ธรรมศักดิ์ (พ.ศ. 2516-2518)
  โดย : จันทนา ไชยนาเคนทร์
  จำนวน : 90 หน้า
  ราคา : หนังสืองานวันสัญญา 2560

  หนังสือ "การเมืองไทยในสมัยนายกรัฐมนตรีสัญญา ธรรมศักดิ์" เป็นหนังสือที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนังสือบทความสั้น ๆ ที่ปรับมาจากวิทยานิพันธ์ของผู้เขียน โดยที่ "การเมืองไทยในสมัยนายกรัฐมนตรีสัญญา ธรรมศักดิ์" มีจุดมุ่งหมายในการพูดถึงเรื่องของการทำงานของ "สัญญา ธรรมศักดิ์" ในฐานะของนายกรัฐมนตรีที่ขึ้นมามีบทบาทในช่วงหลังเหตุการณ์ "14 ตุลา" ที่มาจากการ "พระราชทาน" จนกลายเป็นที่มาของการเรียกร้องนายกพระราชทานอยู่ช่วงหนึ่งก่อนการรัฐประหาร 2557 เพราะหลายคนเข้าใจว่าการให้ "สัญญา" ขึ้นมาเป็นนายกเป็นตัวอย่างที่เคยปรากฎขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งในอดีต

  "การเมืองไทยในสมัยนายกรัฐมนตรีสัญญา ธรรมศักดิ์" บอกเล่าเรื่องราวของการทำหน้าที่ของสัญญาในฐานะนายกรัฐมนตรี และในฐานะของตัวเดินเกมที่สำคัญของการเปลี่ยนผ่านจากระบอบเผด็จการที่ครองอำนาจมายาวนานในสังคมไทย สู่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่อาจจะเรียกได้ว่าอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน

  บทบาทของสัญญาที่ถูกพูดถึงใน "การเมืองไทยในสมัยนายกรัฐมนตรีสัญญา ธรรมศักดิ์" คือการสะท้อนให้เห็นถึงการทำหน้าที่ของสัญญา ที่มุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้หลุดออกจากอิทธิพลของสังคมเผด็จการและความเคยชินของการปกครองแบบเผด็จการในสังคม แต่เป็นที่แน่นอนว่าบทบาทของสัญญาในการทำหน้าที่ดังกล่าวกลับไม่ได้ประสบความสำเร็จในทุกกิจกรรมไป หากแต่ "การเมืองไทยในสมัยนายกรัฐมนตรีสัญญา ธรรมศักดิ์" ได้บอกเล่าถึงเรื่องราวในหลายมิติของชีวิตของสัญญาในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งในฐานะของนายกพระราชทานและในฐานะของนักกฎหมายที่มีบทบาทต่อสังคมไทยในหลายมิติอย่างยิ่ง

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in