เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
การเมืองในสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1 By ชาตรี ประกิตนนทการ
 • รีวิวเว้ย (595) หนังสือทางด้านสถาปัตยกรรมไทยหลาย ๆ เล่มและงานศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมไทยหลาย ๆ ชิ้น เคยเสนอในเรื่องของศิลปะและสถาปัตยกรรมในช่วงระยะเวลาคาบเกี่ยวระหว่างช่วงปลายสมัยธนบุรีต่อต้นรัตนโกสินทร์เอาไว้ว่า ศิลปะและสถาปัตยกรรมของช่วงเวลาดังกล่าว ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างไปจากศิลปะและสถาปัตยกรรมในช่วงสมัยอยุธยามากนัก โดยให้เหตุผลในเรื่องของช่วงเวลาแห่งการทำสงครามก่อตั้งกรุง ทำให้ช่วงเวลานั้นไม่มีการก่อเกิดขึ้นของศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบนิกขนบของกรุงศรีอยุธยาเท่าไหร่นัก ศิลปะสถาปัตยกรรมแบบรัตนโกสินทร์จะมาเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังก็เมื่อในสมัยของรัชกาลที่ 3 ที่ช่วงเวลาของการทำสงครามเรื่มสิ้นสุดลงแล้ว แต่เอาเข้าจริงมั่นเป็นแบบนั้นจริง ๆ หรือ (?) แท้จริงแล้วในช่วงสมัยต้นรัชกาลที่ 1 มีหลักฐานบางชิ้นที่บ่งบอกถึงลักษณะของศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบนอกขนบของกรุงศรีอยุธยาอยู่บ้างแล้ว โดยเฉพาะเรื่องของการใช้ภาพแทนของ "คติพระอินทร์" ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทคู่ขนาดไปกับ "คติพระนารายณ์" ที่เป็นคติสำคัญของศิลปะสถาปัตยกรรมแบบอยุธยา 
  หนังสือ : การเมืองในสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1
  โดย : ชาตรี ประกิตนนทการ
  จำนวน : 184 หน้า
  ราคา : 190 บาท

  "การเมืองในสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1" หนังสือที่ปรับมาจากงานวิจัย ที่ทำการศึกษาในเรื่องของอุดมการณ์ในสมัยรัชกาลที่ 1 ผ่านงานศิลปะและสถาปัตยกรรม ว่าแท้จริงแล้วอุดมการณ์ศิลปะและสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 1 หรือช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั้นไม่ได้ใช้รูปแบบของศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบสมัยอยุธยาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวรูปแบบและขนบของศิลปะและสถาปัตยกรรมในช่วงเวลาดังกล่าวยังคงมีรูปแบบของอุดมการณ์ของช่วงเวลาแฝงฝังเอาไว้ด้วย

  นอกจากนี้ "การเมืองในสถาปัตยกรรมสมัยรัชการที่ 1" ยังแสดงให้เห็นข้อจำกัดของการศึกษางานศิลปะและสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 1 อันเป็นผลมาจากการบูรณะ ซ่อมแซม ทั้งงานศิลปะและสถาปัตยกรรมชิ้นต่าง ๆ ในตลอดช่วงเวลาของแต่ละรัชการ ที่การบูรณธซ่อมแซมยังขาดในเรื่องของการบันทึกว่ามีการซ่อมแซมและแก้ไขส่วนใดไปบ้าง ทำให้งานวิชาการหลายชิ้นเชื่อว่าศิลปะและสถาปัตยกรรมในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ไม่มีอยู่จริง เนื่องจากมีการบูณะซ่มแซมตลอดเวลา ทำให้นักวิชาการหลายคนเชื่อว่าศิลปะและสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1 มีรูปแบบและขนบอุดมการณ์แบบสมัยอยุธยา ซึ่งเอาเข้าจริงแล้ว "การเมืองในสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1" ช่วยให้เราเห็นภาพและเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าแท้จริงแล้วศิลปะและสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 1 นั้นมีอยู่จริงและช่วงเวลาดังกล่าวมีอุดมการณ์ของการสร้างงานศิลปะและสถาปัตยกรรมแฝงเอาไว้ด้วย

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in