เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
Her name is ชื่อของเธอคือ... By โชนัมจู แปล นิภารัตน์ รุ่งรังษี
 • รีวิวเว้ย (581) ผู้หญิงในสมัยอดีตถูกจำกัดฐานะเอาไว้ภายใต้แนวคิดของความเป็น "แม่และเมีย" ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ "ทรัพย์สิน" ของครอบครัว หรือทรัะย์สินของสามีแต่พียงเท่านั้น ฐานะและบทบาทของผู้หญิงในอดีต จำต้องยอมทำตามทุกสิ่งทุกอย่างที่ครองครัวและสามีต้องการ ย้อนกลับไปไกลหน่อย สำหรับสังคมสยาม-ไทย ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ "เมีย" คือทรัพย์สินที่สามีอยากจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้น เราจึงมักจะเห็นว่ามีบันทึกเรื่องราวและคำบอกเล่าในเรื่องของการขายเมียและลูกเพื่อใช้สิ่งชำระแทนเงินทองจากการกระทำต่าง ๆ ของผู้เป็นสามี หลายครั้งเราพบงานหลายชิ้นที่เขียนถึงการขายเมียเพื่อชำระพนันอันเกิดจากการเล่นพนันของสามีอยู่บ่อยครั้ง หรือขยับช่วงเวลาให้มาใกล้ขึ้นอีกหน่อยเราจะยังเห็นว่าหลายพื้นที่ยังมีการฉายให้เห็นภาพของการขายลูกเพื่อขัดดอกอันเกิดจากหนี้สินของพ่อแม่ผู้ปกครองที่เคยทำไว้ ถึงแม้นว่าในปัจจุบันบทบาทของ "ความเท่าเทียมกัน" ระหว่างเพศที่ไม่ได้จำกัดเอาไว้แค่ในมิติของเพศชายและหญิงได้เกิดขึ้นอย่างมาก กว้างและแพร่หลาย อยู่ในแทบทุกสังคมของโลกใบนี้ แต่ก็ใช่ว่าปัญหาเดิมที่เคยเผชิญมาตั้งแต่เมื่อครั้งเก่าในอดีตจะจบลงได้ในสมัยปัจจุบัน ในบางสังคม บางพื้นที่ บางประเทศยังคงมีการผลิตซ้ำในเรื่องของ "ความไม่เท่าเทียมกัน" ระหว่างเพศเกิดขึ้นเสมอ และหนึ่งในสังคมที่มีเรื่องของความไม่เท่าเทียมเยอะเป็นอันดับต้น ๆ ในปัจจุบัน คงหนีไม่พ้นสังคมเอเชีย และสังคมตะวันออกกลาง ที่ทัศนะคติในเรื่องของ "เพศ" คสามเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลายทางเพศยังเป็นสิ่งที่มีทัศนคติในรูปของความเป็นอคติระหว่างเพศบรรจุแน่นอยู่ในค่านิยมของสังคม
  หนังสือ : ชื่อของเธอคือ...
  โดย : โชนัมจู แปล นิภารัตน์ รุ่งรังษี
  จำนวน : 272 หน้า
  ราคา : 289 บาท

  "ชื่อของเธอคือ..." ในชื่อภาษาอังกฤษของหนังสือเล่มนี้คือ "Her name is" ผลงานของผู้เขียนหนังสือเรื่อง "คิมจียอง เกิดปี 82" ที่ว่าด้วยเรื่องราวของชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งในสังคมเกาหลีใต้ ที่ฐานคิดของสังคมยังให้คสามสำคัญกับลักษณะของสังคมแบบสังคมนิยมชายเป็นสำคัญ ซึ่งแน่นอนว่าในสังคมลักษณะดังกล่าว บทบาทของผู้หญิงที่ปรากฎขึ้นในสังคมนี้ ยังคงถูกเคลือบแฝงเอาไว้ด้วยค่านิยมแบบที่มองผู้หญิงเป็น "แม่และเมีย" ที่มีพื้นที่ที่สมควรอยู่คือ "ในบ้านและในครัว" เท่านั้น 

  "ชื่อของเธอคือ..." หนังสือที่บอกเล่าและสะท้อนเรื่องราวของผู้หญิง 28 คน ที่เผชิญปัญหาแตกต่างกันบนฐานของค่านิยมของสังคมนิยมชาย ที่มีคสามแตกต่างออกไปจากกัน อาจจะเรียกได้ว่า "ชื่อของเธอคือ..." คือการสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของผู้หญิงในสังคมเก่าหลีใต้ กว่า 28 รูปแบบที่เกิดขึ้นจริง มีอยู่จริงและปัญหาเหล่านั้นยังคงดำเนินอยู่ในสังคมเกาหลีใต้จริง ๆ กระทั่งในยุคปัจจุบัน ที่กระแสของการเรียกร้องคสามเท่าเทียมกันระหว่างเพศปรากฎและแพร่กระจายออกไปในแทบทุกสังคมของโลกกลม ๆ ใบนี้ 

  "ชื่อของเธอคือ..." บอกเล่าเรื่องราวปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงในสังคมเกาหลีใต้ โดยเป็นการสะท้อนภาพจริงของปัญหา ที่ผู้หญิงต้องเผชิญในสังคมเกาหลีใต้ โดยที่ "ชื่อของเธอคือ..." ได้มีการสร้างรูปแบบของการเล่าเรื่องให้มีความครอบคลุมกลุ่มผู้หญิงในสังคมเกาหลีใต้ในแทบทุกช่วงอายุ เท่าที่ความเอื้ออำนวยทางด้านวรรณกรรมจะส่งมอบให้ได้ โดยที่ตัวละครใน "ชื่อของเธอคือ..." มีตั้งแต่เด็กผู้หญิงวัยประถม ไปจนถึงคุณย่าคุณยายอายุใกล้ 100 ที่ทุกคนต่างเผชิญปัญหาอันเนื่องมาจากความเป็นผู้หญิง และสภาพของสังคม ที่ส่งมอบปัญหาต่าง ๆ ให้กับพวกเธอ เพียงแค่พวกเธอเกิดมาเป็นเพศหญิงแค่เท่านั้น 

  แน่นอนว่า "ชื่อของเธอคือ..." ไม่ได้บอกเล่าให้เห็นแค่ภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงในสังคมชายเป็นใหญ่อย่างเกาหลีใต้เพียงเท่านั้น หากแต่ "ชื่อของเธอคือ..." ช่วยบอกเล่าเรื่องราวของการต่อสู้ เรียกร้อย และความไม่สยบยอมต่อค่านิยมของสังคมชายเป็นใหญ่ของเกาหลีใต้ด้วย นอกเหนือไปจากเรื่องราวของปัญหา เราจะยังได้เห็นภาพของการต่อสู้ด้วยความกล้าหาญของผู้หญิง ในสังคมที่นิยมคสามเป็ยชายและให้ค่ากับความเป็นชายอย่างสูงสุด อย่างสังคมเกาหลีใต้อีกด้วย 

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in