เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
ผู้หญิงเก่งธุรกิจญี่ปุ่น By พิชชารัศมิ์
 • รีวิวเว้ย (542) ใน "สังคมชายเป็นใหญ่" บทบาทของผู้หญิงในสังคมลักษณะนี้เป็นได้แค่ "แม่และเมีย" ที่ต้องทำหน้าที่อยู่ในพื้นที่ของบ้านและห้องครัวในบ้านแต่เพียงเท่านั้น แนวความคิดดังกล่าวส่งผลต่อเนื่องยาวนานมาหลายยุคหลายสมัย ทำให้คติและค่านิยมของสังคมนิยมชายนั้น กลายเป็นแนวคิดสำคัญที่ขับเคลื่อนโลกกลม ๆ ใบนี้มาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งแน่นอนว่าในบางสังคมรูปแบบของสังคมนิยมชายกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เพราะทุกวันนี้เรามีโอกาสได้เห็นบทบาทของผู้หญิงในบทบาทอื่น นอกจากบทบาทของแม่และเมีย ที่ถูกโครงสร้างของสังคมนิยมชายกดทับเอาไว้ และเราได้เห็นคสามเปลี่ยนแปลงในบริบทขนาดใหญ่ทั้งใยระดับประเทศและระดับโลกที่บทบาทของผู้หญิงขยายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ที่สังคมนิยมชายเคยเชื่อว่าเป็นพื้นที่ของผู้ชายเท่านั้นอย่างพื้นที่ทางด้าน "การเมือง" รวมไปถึงตำแหน่งแห่งที่อื่น ๆ ของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปบทบาทของผู้หญิงในหลายพื้นที่ขยับขึ้นมามีฐานะเท่าเทียมผู้ชาย ผ่านแนวคิดของความเท่าเทียมทางเพศ (ในทุก ๆ เพศ) แต่ก็ยังคงมีอีกหลายพื้นที่ที่อคติทางเพศยังเป็นกรอบกติกาสำคัญของสังคมนั้น ๆ อยู่เช่นเดียวกัน 
  หนังสือ : ผู้หญิงเก่งธุรกิจญี่ปุ่น
  โดย : พิชชารัศมิ์
  จำนวน : 176 หน้า
  ราคา : 195 บาท

  "ผู้หญิงเก่งธุรกิจญี่ปุ่น" บอกเล่าเรื่องราวและบทบาทของผู้หญิงในสังคมญี่ปุ่น ที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสังคมที่คติของค่านิยมแบบ "ชายเป็นใหญ่" อยู่ยืนยงมาอย่างยาวนานในสังคม และเป็นสังคมหนึ่งที่มีอคติทางเพศต่อเพศหญิงและเพศทางเลือกสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก อาทิเรื่องของข้อห้ามในการทำอาชีพบางอย่าง เช่น เชฟครัวซูชิ ที่แทบจะไม่มีการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้เป็น หรือตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงก็ยากมากที่จะมีโอกาสได้เห็นบทบาทของผู้หญิงในสังคมของญี่ปุ่นในลักษณะของผู้นำ นอกจากนี้ยังมีอาชีพอื่น ๆ อีกที่จำกัดบทบาทของผู้หญิงเอาไว้ภายใต้ฐานคิดของความเป็น "แม่และเมีย" ซึ่งฐายคิดดังกล่าวยังพอมีอิทธิพลให้เห็นอยู่บ้านในสังคมญี่ปุ่น 

  "ผู้หญิงเก่งธุรกิจญี่ปุ่น" บอกเล่าเรื่องราวของ "ผู้หญิง" ญี่ปุ่นทั้งในประวัติศาสตร์และในปัจจุบัน ที่ไม่ยอมจำกัดบทบาทของตัวเองตามค่านิยมของสังคมนิยมชายเอาไว้ในฐานะของ "แม่และเมีย" แต่เพียงเท่านั้น หากแต่ผู้หญิงที่ปรากฎใน "ผู้หญิงเก่งธุรกิจญี่ปุ่น" คือตัวอย่างของผู้หญิงที่ขยายบทบาทของตัวเองออกมานอกพื้นที่ของบ้านและห้องครัว และผู้หญิงหลายคนในหยังสือเล่มนี้ ได้กลายมาเป็นผู้หญิงที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการผลักดันแนวคิดที่สำคัญบางอย่างของสังคมญี่ปุ่น และรวมไปถึงสร้างความเปลี่ยนแปลงและสั่งคลอนค่านิยมของสังคมชายเป็นใหญ่ในญี่ปุ่น ให้เกิดการตั้งคำถามว่าในท้ายที่สุดแล้ว เรื่องบางเรื่องที่ผู้ชายเคยบอกเอาไว้ว่า "ผู้หญิงทำไม่ได้" แต่แล้ววันนี้เรื่องบางเรื่องเหล่านั้นผู้หญิงสามารถทำได้ดีกว่า และหลายครั้งผู้หญิงยังอาศัย "ความเป็นผู้หญิง" ที่สังคมนิยมชายชิงชัง มาผลักดันจนสร้างความแตกต่างและขับเคลื่อนภาคธุรกิจและบริบารที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของผู้หญิง จนบางครั้งมันดีเสียยิ่งกว่าการให้ผู้ชายลงมือทำเสียอีก 

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in