เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
ความในใจของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2560
 • รีวิวเว้ย (527) เวลาที่หลายคนพูดถึงปัญหาในเรื่องของการเมือง ไม่ว่าจะเป็น #รัฐบาลเฮงซวย #นายกโง่ #แค่ไข้หวัดธรรมดา และอื่น ๆ อีกมากมายที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ออนไลน์ที่เป็น "เสียงสะท้อน" ถึงผลประกอบการและการทำหน้าที่ของรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศ ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นเมื่อช่วงต้นปี 2562 จนย่างเข้าปี 63 แล้วงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็ยังไม่ผ่านออกมาจากสภาฯ เสียที ไหนจะปัญหาต่าง ๆ ที่กำลังตามมาอีกหลายกระบุงโกย คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาเหล่านี้นั้นมาจาก (1) ปัญหาที่สั่งสมมาของการเมืองไทย (2) ความไม่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยของใครบางคน และ (3) กรอบกติกาที่ออกแบบมาให้มันเกิดปัญหาทั้ง ๆ ที่ตั้งใจจะเน้นในเรื่องของการแก้ปัญหาตามที่ประกาศเอาไว้ตั้งแต่ต้น แน่นอนว่าข้อ (1) และ (2) คงมีหลายคนที่พูดถึงไปบ้างแล้ว และ (3) เองก็ถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงเวลาปัจจุบัน โดยเฉพาะกติกากลางอย่าง "รัฐธรรมนูญ 2560" ที่กลับกลายเป็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้กลายเป็นปัญหาและเป็นตัวสร้างปัญหาใหม่ ๆ ในการเมืองไทย อาทิ ระบบการเลือกตั้ง, บทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญที่ให้ ส.ว. จำนวน 250 คนในช่วง 5 ปีแรกมาจากการเลือกของคณะกรรมการ (คสช. นั้นแหละเข้าใจง่ายดี), และยังมีอีกหลายปัญหาที่เกิดขึ้นมาภายหลังจากการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว 
  หนังสือ : ความในใจของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2560
  โดย : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  จำนวน : 236 หน้า
  ราคา : - บาท

  "ความในใจของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2560" ชื่อหนังสือก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของ "ความในใจ" ของคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญ ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจ อย่างข้อเขียนของ "มีชัย" ประธานของคณะกรรมการร่างฯ ได้บันทึกถึงเองราวของการเกิดขึ้นของการร่างรัฐธรรมนูญเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจ ที่อาจจะเรียกได้ว่ามันเป็นบันทึกของกระบวนการในการจัดทำ และเป็นบันทึกที่ถ่ายทอดให้เห็นเจตจำนงของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ และถ้าพูดให้ถึงที่สุดแล้วมันอาจจะเป็นข้อแก่ต่างให้กับหลาย ๆ คำถามที่ถูกตั้งและถามถึงตลอดช่วงระยะเวลาของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

  ข้อเขียนของคณะกรรมการร่างฯ ใน "ความในใจของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2560" หลายคนเขีบยความในใจ บันทึกกระบวนการ และเกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ ของการร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจ และเราสามารถทำความเข้าใจในหลายมาตราของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ผ่านข้อเขียนความในใจของใครหลายคนในคณะฯ

  แต่ "ความในใจของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2560" ก็ช่วยให้เราเห็นข้อสังเกตบางประการอย่าง (1) หน้าตาของคณะกรรมการชุดนี้ หลายคนเคยอยู่ในคณะร่างรัฐธรรมนูญ หรือมีส่วนเกี่วยข้องกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้ามาแล้วหลายคน (2) คนร่างรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่เป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคราชการและภาควิชาการเป็นส่วนมาก และ (3) เป้าหมายสำคัญของการร่างรัฐธรรมนูญและกลไกที่ผลักดันไปสู่การออกแบบรัฐธรรมนูญ 60 ให้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้

  ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วอาจจะเรียกได้ว่า "ความในใจของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2560" คือ หนังสือที่บันทึก บอกเล่า และชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นมาของรัฐธรรมนูญ และความรู้สึกของผู้ร่างฯ ที่เหมือนได้ทำเพื่อชาติบ้านเมือง แต่เอาเข้าจริงแล้ว ถ้าเราลองอ่านข้อความระหว่างบรรทัดโดยอาศัยวิธีการอ่านแบบอาศัยบริบทรอบข้างเข้ามาอ่านงานเขียนนั้น ๆ ด้วย เราจะพบว่าข้อเขียนใน "ความในใจของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2560" มีความน่าสนใจอยู่มิใช่น้อยเลยทีเดียว

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in