เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
พลวัตการกระจายอำนาจในประเทศไทย จาก พ.ศ. 2535-2561 By ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
 • รีวิวเว้ย (513) ถ้าลองตั้งคำถามสั้น ๆ ให้ใครหลาย ๆ คนลองตอบดู แบบไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะต้องตอบถูก แต่แค่ลองให้เราได้ทบทวนตัวเองดูเล่น ๆ ว่า เราพอจะมีความรู้ ความเข้าใจ และความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อยู่บ้างหรือไม่ คำถามมีอยู่ว่า "การกระจายอำนาจในประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ใด (?)" หลายคนอาจจะมีคำตอบที่แตกต่างกันออกไปบ้างก็บอกว่าเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 ในช่วงที่กระแสเรื่องของการกระจายอำนาจและกระแสของการเลือกตั้งผู้ว่าเกิดขึ้นอย่างมากในสังคมไทย, บ้างก็ตอบว่าเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล, บ้างก็ว่าเกิดขึ้นภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และยังคงมีคำตอบอีกหลากหลายที่ตามมาพร้อมกับการให้เหตุผลของบุคคลที่ฟัง ๆ ดูแล้วแต่ละคนก็ล้วนมีเหตุผลเป็นของตัวเองแทบทั้งนั้น 
  หนังสือ : พลวัตการกระจายอำนาจในประเทศไทย จาก พ.ศ. 2535-2561
  โดย : ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
  จำนวน : 396 หน้า
  ราคา : 230 บาท

  อาจจะเรียกได้ว่าหนังสือ "พลวัตการกระจายอำนาจในประเทศไทย จาก พ.ศ. 2535-2561" ได้ลองตอบคำถามที่เราลองตั้งเอาไว้ในเบื้องแรกในเรื่องของ "การกระจายอำนาจว่าเกิดขึ้นเมื่อใดในสังคมไทย" และรวมไปถึงการอธิบายถึงบริบทของการเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงไปของคำว่า "การกระจายอำนาจ" ในสังคมไทย ว่าในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาคำ ๆ นี้ และกระบวนการของการกระจายอำนาจในไทยนั้นเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร

  "พลวัตการกระจายอำนาจในประเทศไทย จาก พ.ศ. 2535-2561" บอกเล่าเรื่องราวของการกระจายอำนาจนับตั้งแต่ พ.ศ. 2535-2561 ผ่านกลไกสำคัญอย่างเรื่องของความสัมพันธ์ของการเมืองระดับชาติกับการเมืองระดับท้องถิ่น มากกว่าการมุ่งเน้นที่จะศึกษาบทบาทของตัวแสดงเพื่อใช้ในการอธิบายพลวัตของการกระจายอำนาจ

  ที่สำคัญ "พลวัตการกระจายอำนาจในประเทศไทย จาก พ.ศ. 2535-2561" ยังช่วยอธิบายให้เราได้เห็นความสำคัญของการกระจายอำนาจว่าตัวมันเองนั้นเป็นส่วนสำคัญของ "กระบวนการในการเรียนรู้ซึ่งความเป็นประชาธิปไตย" และตัวของการกระจายอำนาจเองจะเป็นฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนาและนำพาสังคมไปสู่การเป็นสังคมประชาธิปไตยได้ผ่านกลไกของกระบวนการการกระจายอำนาจ

  นอกจากนี้ "พลวัตการกระจายอำนาจในประเทศไทย จาก พ.ศ. 2535-2561" ยังช่วยฉายภาพพัฒนาการของการกระจายอำนาจที่เติบโตขึ้นในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องคล้ายกับการเติบโตของต้นไม้ที่ในบางฤดูกาลอาจจะเอื้อให้ต้นไม้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว บางฤดูการอาจส่งผลโดยตรงให้ต้นไม้โตได้อย่างช้า ๆ หากแต่ไม่หยุดเติบโตตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา กระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ภายหลังการรัฐประหารปี พ.ศ. 2557 การกระจายอำนาจในสังคมไทยถูกท้าทายอีกครั้งอย่างใหญ่หลวง เพราะในครั้งนี้การเข้ามาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทำให้การเติบโตของต้นไม้อย่างการกระจายอำนาจต้องหยุดชะงักลง โดยที่ใน "พลวัตการกระจายอำนาจในประเทศไทย จาก พ.ศ. 2535-2561" ได้ฉายให้เห็นถึงสภาวะของความถดถอยของการกระจายอำนาจในสังคมไทย

  เมื่ออ่าน "พลวัตการกระจายอำนาจในประเทศไทย จาก พ.ศ. 2535-2561" จบลง เราพบว่าคำถามที่ถูกตั้งเอาไว้ในตอนต้นอย่าง "การกระจายอำนาจในประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ใด (?)" ถูกตอบได้อย่างชัดเจนจากเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ และนอกจากนี้ "พลวัตการกระจายอำนาจในประเทศไทย จาก พ.ศ. 2535-2561" ยังช่วยขยายให้เห็นถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจ พัฒนาการในประเทศไทย และความท้าทายใหม่ ๆ ตลอดระยะเวลาของพลวัตของการกระจายอำนาจตั้งแต่ พ.ศ. 2535-2561 แต่เราเองก็เชื่อเหลือเกินว่า "การกระจายอำนาจ" ในสังคมไทย ยังมีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่รออยู่ในภายหน้าอีกมากมาย หากแต่การกระจาบอำนาจจะค่อย ๆ พัฒนาต่อไป อาจจะมีช้าบ้าง เร็วบ้างหรือหยุดบ้าง แต่อย่างน้อย ๆ เราก็ได้มีโอกาสเรียนรู้และรับรู้กันแล้วว่าการกระจายอำนาจคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in