เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
WHY SO DEMOCRACY ประชาธิปไตยมีดีอะไร ? By พริษฐ์ วัชรสินธุ
 • รีวิวเว้ย (508) ลืมตามาดูโลกภายใต้การสังกัดในเขตแดนของรัฐชาติที่ชื่อว่ารัฐไทยมาได้เกือบจะ 30 ปีแล้ว ในช่วงที่ลืมตาดูโลกนั้นก็ใกล้กับเหตุการณ์อย่าง "พฤษภาทมิฬ" พอดิบพอดี ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่า "ระบอบประชาธิปไตย" เริ่มที่จะหยั่งรากลงในพื้นดินของรัฐไทยบ้างแล้ว จากการที่คนไทยหันมาต่อต้านเผด็จการในช่วงเวลานั้น และภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540 ก็ยิ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความหวังของประลาธิปไตยบนผืนแผ่นดินไทยเข้าไปใหญ่ เพราะใครหลายคนก็คงคิดว่า "ระบอบประชาธิปไตย" จะสามารถหยั่งรากลงอย่างมั่นคงได้เสียทีบนผินแผ่นดินนี้ แต่เปล่าเลยในเดือนกันยายน 2549 จำได้ดีว่าวันนั้นไปโรงเรียนแต่เช้าและนั่งรอให้เพื่อนมาโรงเรียนแต่ก็ไม่มีใครมา เพราะเกิดการรัฐประหารโดย คมช. โดยอ้างว่าเพื่อเป็นการธำรงค์รักษาไว้ซึ่ง "ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" หลังจากการรัฐประหารครั้งนั้นประเทศไทยก็ลุ่ม ๆ ด้อน ๆ มาตลอด ทั้งเรื่องของการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ กีฬาสี รวมถึงระบอบประชาธิปไตย ที่ค่อย ๆ ถูกกัดเซาะและบ่อนทำลายลงจากกลุ่มอำนาจหลายกลุ่มที่มองว่าประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ยังไม่ควรค่ากับสังคมนี้ กระทั่งการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดย คสช. ยิ่งทำให้สถาณการณ์ของระบอบประชาธิปไตยในประเทศนี้ดูย่ำแย่ลงไปอีก โดยเฉพาะการใช้คำสั่ง ม.44 ในการระงับและแช่แข็งการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่หลายคนมองว่าเป็นพัฒนาการที่ดีมาโดยตลอดของกระบวนการในการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยตัวแทน แต่แล้ว คสช. ก็สร้างความฉิบหายวายวอดให้เกิดมีได้ตลอดเวลา และยิ่งภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 (ฉบับที่เขาเขียนมาเพื่อพวกเรา (พลังประชารัฐ)) ยิ่งแสดงให้เห็นถึงภาวะของการถูกบ่อนทำลายของระบอบประชาธิปไตย ทั้งเรื่องของกลไกในรัฐธรรมนูญที่ดูยังไง ๆ ก็ไม่น่าจะเป็นประชาธิปไตย และไม่น่าจะส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย อย่างกรณีของ 250 สว. (พรรควุฒิสภา ที่มาจากการคัดเลือกโดย คสช. เพื่อ คสช.) และกลไกระบบเลือกตั้งที่ออกแบบมาได้ระยำตำบอนพอ ๆ กับตัวรัฐธรรมนูญ จนหลายคนในสังคมต้องหันกลับมาตั้งคำถามกับคำถามพื้นฐานว่าแท้จริงแล้ว "ประชาธิปไตย" มันคืออะไรกันแน่ แล้วมันมีหน้าตาอย่างไร เพราะหลายปีมานี้ "ประชาธิปไตย" ได้กลายมาเป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมให้กับ คสช. และพวก เพียงแค่การแปะป้ายคำว่า "ประชาธิปไตย" ต่อท้ายเข้าไปในทุก ๆ อย่าง เพียงเท่านี้ก็ทำให้ คสช. และพรรคพวกดูดีขึ้นมาทันตาเห็น ตัวอย่างที่ชัดเจนมากที่สุดคือ "เผด็จการประชาธิปไตย" เราจะเห็นว่าคำว่า "ประชาธิปไตย" กลายมาเป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมกระทั่งความหมายที่แท้จริงของมันถูกทำให้หายไปผ่านการบิดเบือนข้อจริงให้กลายเป็นเท็จของใครหลาย ๆ คน 
  หนังสือ : WHY SO DEMOCRACY ประชาธิปไตยมีดีอะไร ?
  โดย : พริษฐ์ วัชรสินธุ
  จำนวน : 296 หน้า
  ราคา : 355 บาท

  เมื่อเป็นเช่นนั้นการกลับมาแสวงหาคำตอบและความหมายของ "ระบอบประชาธิปไตย" ว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไร (?) มีความหมายและความสำคัญอย่างไร (?) จึงเป็นสิ่งสำคัญที่พึงกระทำ และสมควรกระทำโดยไวเป็นอย่างยิ่ง สำหรับนักเรียนที่ศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ การศึกษาถึงข้อถกเถียงในเรื่องของรูปแบบและความหมายของ "ระบอบประชาธอปไตย" คงไม่ใช่เรื่องยากอะไร เพราะหลายครั้งพวกเราได้เรียนแนวคิดพื้นฐาน ที่อยู่เบื้อหลังของแนวคิดที่ถูกต่อยอดมาเป็นระบอบการปกครองในหลาย ๆ รูปแบบของสังคม แต่กับคนที่ไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้ การแสวงหาคำตอบของคำถามดังกล่าว อาจจะไม่ได้สะดวกและทำความเข้าใจได้ง่ายดายเท่าไหร่นัก

  แต่สำหรับคนที่มุ่งแสวงหาคำตอบว่า "ระบอบประชาธิปไตย" คืออะไร (?) มีความสำคัญอย่างไร (?) มีความจำเป็นอย่างไร (?) และเพราะเหตุใดเราจึงต้องให้ความสำคัญกังระบอบประชาธิปไตยกันด้วยเล่า (?)

  หนังสือ "WHY SO DEMOCRACY ประชาธิปไตยมีดีอะไร ?" เล่มนี้ ช่วยให้เราได้ทำความเข้าใจและทำความรู้จักกับ "ประชาธิปไตย" ได้อย่างง่าย ๆ และเข้าใจได้อย่างเป็นระบบ ผ่านคำถามและคำตอบที่ผู้เขียนตั้งขึ้น พร้อมทั้งในคำตอบเหล่านั้นผู้เขียนได้อธิบายบริบทและแนวความคิดสำคัญ ๆ ต่าง ๆ เกี่ยวกับประชาธิปไตยและบริบทแวดล้อมในตัวของคำดังกล่าวเอาไว้ได้ดีในระดับหนึ่ง

  อาจจะเรียกได้ว่าหากใครอยากจะทำความเข้าใจในพื้นฐานสำคัญของระบอบประชาธิปไตย และหาคำตอบของคำถามบางประการที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยและมีความวำคัญต่อการทำความเข้าใจในตัวความหมายและตัวคำอย่าง "ประชาธิปไตย" แล้ว สำหรับเราเราคิดว่า "WHY SO DEMOCRACY ประชาธิปไตยมีดีอะไร ?" เป็นหนังสือพื้นฐานของการเรียนรู้ความหมายของคำว่า "ประชาธิปไตย" ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานหรือไม่ได้เรียนมาในสายที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย และกับคนที่เรียนมาทางด้านนี้ การตั้งคำถามและการตอบคำถามของผํเขียนก็ท้าทายให้เราลองตอบและถกเถียงไปกับความเห็นต่าง ๆ ที่ถูกเขียนเอาไว้ในเล่มได้อย่างสนุกสนาน

  "WHY SO DEMOCRACY ประชาธิปไตยมีดีอะไร ?" จึงเป็นหนังสือที่ใครหลาย ๆ คนควรอ่าน โดยเฉพาะคนที่มาจากฝากฝั่งที่กำลังทำให้ประชาธิปไตยถดถอย บางครั้งบางทีการหาความรู้ใส่ตัวก็เป็นการดี เพราะอย่างน้อย ๆ จะได้ไม่ขยายขี้เท่อจนป่าวร้องบอกให้โลกรู้ว่า ตนเองนั้นนิยม "เผด็จการประชาธิปไตย"

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in