เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
การต่างประเทศไทย: พหุมิติผลประโยชน์แห่งชาติ By ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร
 • รีวิวเว้ย (450) เวลาพูดถึงเรื่องต่างประเทศ หรือลงเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ "การต่างประเทศ" เรามักจะได้ยินคำสำคัญอย่าง "ผลประโยชน์แห่งชาติ" อยู่บ่อย ๆ ซึ่งบ่อยครั้งคำสำคัญดังกล่าวกลายเป็นหัวข้อหลักในการศึกษาของวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่างประเทศไปแทบจะตลอดทั้งวิชา เพราะไม่ว่าจะเรียนประเทศใด "ผลประโยชน์แห่งชาติ" ของประเทศนั้น ๆ มักได้รับการพูดถึงและให้คสามสนใจและให้ความสำคัญเสมอ อาจจะด้วยเหตุผลที่ว่า "ผลประโยชน์แห่งชาติ" คือ ธงนำสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำหนดการดำเนินนโยบายของรัฐหรือประเทศหนึ่ง ๆ ให้ดำเนินไปในทิศทางที่ผลประโยชน์แห่งชาติถูกกำหนดทิศทางเอาไว้ แต่ที่น่าสนุกไปกว่านั้นคือ "ผลประโยชน์แห่งชาติ" ของแต่ละประเทศนั้นเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ๆ และเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ผลประโยชน์แห่งชาติที่เป็นตัวกำหนดผลประโยชน์ระหว่างประเทศของไทยเองก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นับตั้งแต่ครั้งอดีต กระทั่งปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังคงดำเนินไปตามวิถีของ "ผลประโยชน์แห่งชาติ" 
  หนังสือ : การต่างประเทศไทย: พหุมิติผลประโยชน์แห่งชาติ
  โดย : ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร บรรณาธิการ
  จำนวน : 116 หน้า
  ราคา : บาท

  "การต่างประเทศไทย: พหุมิติผลประโยชน์แห่งชาติ" หนังสือรวมบทความที่ว่าด้วยเรื่องของ "การต่างประเทศของไทย" ที่ผูกโยงเอาไว้กับการดำเนินนโยบายภายใต้มิติของผลประโยชน์แห่งชาติของไทย โดยหนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวของการดำเนินนโยบายและรวมถึงการกำหนดทิศทางของไทยผ่านนโยบายต่างประเทศ ในช่วงเวลาต่าง ๆ

  ใน "การต่างประเทศไทย: พหุมิติผลประโยชน์แห่งชาติ" ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วนสำคัญ ผ่านข้อคิดและข้อเขียนของนักวิชาการด้านการต่างประเทศคนสำคัญของประเทศไทย รวมถึงอดีตนักการทูตที่ถูกยอมรับว่าเป็นมือหนึ่งของนักการทูตไทย อย่าง "อานันท์ ปันยารชุน" ที่บอกเล่าเรื่องราวของ "การกำหนดนโยบายต่างประเทศ" เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจ

  และยังมีนักวิชาการด้านการระหว่างประเทศอีก 4 ท่าน ที่ได้พูดถึงบทบาททางด้านการต่างประเทศของไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงแต่ละยุคสมัย อาจจะเรียกได้ว่า "การต่างประเทศไทย: พหุมิติผลประโยชน์แห่งชาติ" ช่วยฉายให้เห็นภาพของการดำเนินนโยบายทางด้านต่างประเทศของไทย ที่ใครหลายคนให้นิยามว่ามันเป็นการดำเนินนโยบายแบบ "สนลู่ลม" ซึ่งเอาเข้าจริงแล้วมัมอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปก็เป็นได้

  แต่คำถามสำคัญคือ "การดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทย ภายใต้มิติของผลประโยชน์แห่งชาติเป็นเช่นไร (?)" หากส่งสัย "การต่างประเทศไทย: พหุมิติผลประโยชน์แห่งชาติ" น่าจะช่วยให้เห็นคำตอบของคำถามดังกล่าวได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in