เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
My Little Kitchen ครัวบ้านบ้าน By Pittmomo
 • รีวิวเว้ย (430) ภาพความทรงจำของคนไทยเกี่ยวกับวิถีของความเป็น "ชนบท" ในหัวของแต่ละคนเป็นเช่นไรกัน หากมองมันจากมุมมองของวิธีวิทยาแบบสังคมวิทยา เราอาจจะรับรู้เรื่องราวของชนบทแบบพื้นที่ห่างไกลและไกลห่างจากความเจริญ เป็นพื้นที่ที่บรรจุเอาไว้ด้วยกลุ่มคน ที่หลายหนในทางวิชาการเรามักจะเรียกคนเหล่านั้นว่า "คนชายขอบ" ซึ่งวิธีการศึกษาภายใต้กรอบของ "ชนบท" ยิ่งเป็นการผลิตซ้ำและทวนภาพจำในเรื่องของคนชายขอบและคนบ้านนอกได้อย่างชัดเช่น ซึ่งหากใครต้องการภาพของชนบทภายใต้วิธีคิดแบบนี้แล้วละก็ ควรที่จะไปอ่านหนังสือเล่มอื่นไม่ใช่เล่มนี้ (เขียนชนบทให้เป็นชาติ-เก่งกิจ) หนังสือเล่มนี้ได้ฉายภาพของ "ชนบท" ผ่านรูปแบบของวิถีชีวิตของคนผ่านทัศนคติของคนพื้นที่เอง ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่ามันเป็นการผลิตซ้ำภาพจำบางอย่างของชนบทก็จริง หากแต่การผลิตซ้ำดังกล่างเป็นการผลิตซ้ำด้วยตัวของผู้สร้างงานที่ยู่ในฐานะของผู้ผลิตเอง และที้สำคัญหนังสือเล่มนี้ยังผลิตซ้ำวิถีของความเป็นชนบท ผ่านวิถีวัฒนธรรมบางรูปแบบได้อย่างน่าสนใจ อาจจะเรียกได้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือ comic essay ที่ผลิตซ้ำภาพจำบางอย่างที่มันซ้อนทับกับภาพความจริงอย่างพอเหมาะพอดี ผ่านวิถีชีวิตของคนชนบทจริง ๆ ผ่านวิธีการบอกเล่าในแบบที่เราคาดไม่ถึง
  หนังสือ : My Little Kitchen ครัวบ้านบ้าน
  โดย : Pittmomo
  จำนวน : 176 หน้า
  ราคา : 210 บาท

  "My Little Kitchen ครัวบ้านบ้าน" เป็นหนังสือ comic essay ที่บอกเล่าเรื่องราวของนักวาดการ์ตูนชาวเหนือสุดแดนสยาม ที่โยกย้ายตัวเองออกจากเมืองใหญ่เพื่อกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านของตัวเองอีกครั้ง เพื่อหาแนวทางในการสร้างงาน สร้างรายได้ ผ่านงานที่ตัวเองชื่นชอบ

  "My Little Kitchen ครัวบ้านบ้าน" บอกเล่าเรื่องราวของการทำอาหารพื้นถิ่นภาคเหนือ ที่ซ้อนทับระหว่าง comic และโลกแห่งความเป็นจริง ทั้งเมนูอาหาร วิธีการทำ วิถีชีวิต รูปแบบวัฒนธรรม ที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่ารักและลงตัว เมื่อสังคมหนึ่ง ๆ ถูกถ่ายทอดวิถีของสังคมผ่านแนวทางของการ์ตูน ทำให้เรามีโอกาสได้เห็น ได้เรียนรู้และได้ทำความเข้าใจถึงความเป็นพื้นถิ่นของพื้นที่หนึ่ง ๆ ในหนังสือเล่มนี้ได้เป็นอย่างดี

  นอกจากภาพและเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ ที่อ่านสนุก ภาพน่ารัก "My Little Kitchen ครัวบ้านบ้าน" ยังได้เปิดมุมมองของแนวคิดแบบสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาที่น่าสนใจในเรื่องของ "วิถีชนบท" ที่ถูกถ่ายทอดและเอามาวางซ้อนเอาไว้ในบริบทของหนังสือเล่มนี้ได้อย่างน่าสนใจ หากใครใคร่รู้ว่าเป็นเช่นร แนะนำว่าลองหามาอ่านกันได้ เพราะนอกจากความรู้เรื่องของอาหารแล้ว สังคม วัฒนธรรม วิถีชุมชน และมุมมองแบบสังคมวิทยา ยังถูกบอกเล่าเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ได้อย่างลงตัว

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in