เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
WE THE PEOPLE ปฏิวัติภาษีเงินได้ให้เท่าเทียม By ผาสุก พงษ์ไพจิตร
 • รีวิวเว้ย (425) ตอนเด็ก ๆ ไม่เข้าใจว่า "ภาษีคืออะไร" พอโตขึ้นมาก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจอยู่ดีว่าภาษีคืออะไร หรือแม้กระทั่งเมื่อเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ ทั้งในระดับมัธยมปลายและมหาวิทยาลัยก็แล้ว ยังไม่แคล้วไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีว่าภาษีคืออะไร กระทั่งเมื่อเริ่มทำงานและต้องจ่ายภาษีตอนปลายปี จึงเพิ่งเข้าใจว่าภาษีคืออะไร และเข้าใจอีกด้วยว่าภาษีแม่งมีหลายรูปแบบ และยังเข้าใจต่อไปอีกว่าตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา กระทั่งปัจจุบัน (2562) ภาษีหลากหลายรูปแบบที่เรา ๆ ท่าน ๆ จ่าย ๆ ไปนั้น กลายไปเป็นเรือดำน้ำบ้าง นาฬิกาบ้าง ค่าทั่วร์คาร์เวียบ้าง หรือแม้กระทั่งเป็นเงินเดือนให้กับ ส.ส. ที่ได้คะแนนเสียงรวมทั้งประเทศไม่ถึง 70,000 แต่เสือกได้เป็น ส.ส. ด้วยความเมตาของผีห่าบางกลุ่มบ้าง นั่นแหละหนา เมื่อเราโตขึ้นและเริ่มเสียภาษีจึงเริ่มเข้าใจว่า ภาษีแม่งเป็นอย่างนี้นี่เอง นี่ยังไม่นับรวมเรื่องราวต่าง ๆ ของภาษี ที่เมื่อรับรู้แล้วรู้สึกเซ็งตับ ปวดไตเป็นอย่างยิ่ง อย่างเรื่องการหนีภาษีของคน 1% บนของประเทศ ฯลฯ อีกมากมาย
  หนังสือ : WE THE PEOPLE ปฏิวัติภาษีเงินได้ให้เท่าเทียม
  โดย : ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ นวลน้อย ตรีรัตน์ บรรณาธิการ
  จำนวน : 200 หน้า
  ราคา : 250 บาท

  "WE THE PEOPLE ปฏิวัติภาษีเงินได้ให้เท่าเทียม" หนังสือว่าด้วยเรื่องของภาษี และการปฏิรูปภาษี เพื่อสร้างให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมไทย เพราะที่ผ่านมาคนไทยหลายกลุ่มจ่ายภาษีในแบบที่ไม่สมมาตรและไม่เท่าเทียมกันมาแทบจะตลอดกาลนับตั้งแต่การเกิดขึ้นของสิ่งที่เรียกว่า "ภาษีเงินได้" ตั้งแต่ช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ.2475 นี่ยังไม่นับรวมว่าอัตราภาษีที่เก็บกับคนแต่ละกลุ่มนั้นมีวิธีการและกลไกในการเก็บที่ไม่เหมือนกัน

  ซึ่งในหลายครั้งมันยังผลให้คนบางกลุ่มได้รับประโยชน์จากการจัดการภาษีของรัฐไทย เช่น ประชากรชั้นยอดร้อยละ 1 (Top 1%) ของไทยมีกลไกในการหลีกเลี่ยงภาษี หรือถึงจะเสียก็เสียน้อยกว่ากลุ่มคนบางกลุ่มที่มีรายได้ยฝน้อยกว่าคนเอง นี่ยังไม่นัลรวมถึงปัญหาจากภาษี VAT ที่มีการเรียกเก็บจากสินค้าและบริการ ที่เป็นหนึ่งในตัวแสดงถึงความเหลื่อมล้ำในทางภาษี ทั้ง ๆ ที่ทุกคนก็ถูกเก็บเท่า ๆ กันอย่างเท่าเทียม อาทิ คนมีฐานะสามารถซื้อทิชชูครั้งละมาก ๆ และเสีย VAT เพียงครั้ง ส่วนคนที่มีรายได้พอประทั่งมีความสามารถในการซื้อทิชชู่เพียงครั้งละม้วน นั่นเท่ากับว่าเขาจะต้องเสีย VAT ทุก ๆ ครั้งที่เข้าไปซื้อทิชชู่แต่ละม้วน ซึ่งประเด็นนี้เองเคยเป็นข้อถกเถียงสำคัญและนำไปสู่การต่อสู้กันด้วยข้อมูลอย่างดุเดือดมาแล้วหลายหน

  "WE THE PEOPLE ปฏิวัติภาษีเงินได้ให้เท่าเทียม" หนังสือวิชาการที่ว่าด้วยเรื่องของภาษี ที่ถูกย่อยออกมาจากงานวิจัยเล่มใหญ่ เพื่อช่วยทำให้คนไทยมีโอกาสได้เข้าใจภาษี กลไกภาษี การเรียกดก็บภาษี การเลี่ยงภาษี การหนีภาษี รวมไปถึงกลไกที่เอื้อให้คนบางกลุ่มของสังคม นำเอาภาษีไปแปรรูปเปลี่ยนร่างเพื่อให้ตนเองจ่ายภาษีน้อยลง

  นอกจากนี้ "WE THE PEOPLE ปฏิวัติภาษีเงินได้ให้เท่าเทียม" ยังว่าด้วยเรื่องของการนำเสนอแนวทางในการปฏิรูประบบภาษีของไทย ให้เกิดความเท่าเทียมกันให้มากที่สุด ในทุก ๆ ด้านของภาษี ทั้งภาษีเงินได้ ภาษีที่ดิน ภาษีเงินออม ภาษีการลงทุน ฯลฯ ที่หนังสือเล่มนี้ได้พยายามฉายภาพของความเท่าเทียม ที่สามารถเกิดขึ้นได้ เพื่อช่วยลดช่องว่าของคสามเหลื่อมล้ำในสังคม และเพื่อเปลี่ยนแปลงให้สังคมหันมาเข้าใจ ใส่ใจและเรียนรู้ในเรื่องของภาษีได้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in