เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
PRESENT ปัญญาจักรวาล By ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
 • รีวิวเว้ย (405) ในช่วงวันวัยหนึ่ง ๆ มักจะมีหนังสือสักเล่มหนึ่งหรือมากกว่านั้นที่หลายครั้งมัน "ส่งผลต่อชีวิตของเรา" ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง สำหรับเราหนังสือชุด "ปัญญา" ของ ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา เป็นหนึ่งในหนังสือชุด (4 เล่ม) ที่ส่งผลต่อชีวิตเราในหลายช่วงขณะของชีวิต ไม่ว่าจะเป็น (1) ปัญญาอนาคต /https://minimore.com/b/G3VYh/100 (2) ปัญญาอดีต / https://minimore.com/b/Us3Wj/39 (3) ปัญญาหนึ่งถึงร้อยหมื่น / https://minimore.com/b/Us3Wj/150 และ (4) ปัญญาจักรวาล ที่หนังสือทั้ง 4 เล่ม สร้างข้อคิดและข้อฉุกคิด ฉุดคิด อะไรบางอย่างในช่วงเวลาของชีวิตเราเสมอ ทุกครั้งที่นั่งลงเปิดอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเล่มใดจากในชุดปัญญา ไม่ว่ายามนั้นเรากำลังขบคิดสิ่งใด หนังสือชุดนี้สามารถให้ความเห็นต่อสิ่งที่เรากำลังเผชิญได้เสมอ ทั้งจากอดีต อนาคตและจากคสามต่อเนื่องของสรรพสิ่ง หนังสือชุดปัญญา จึงเป็นหนังสือชุดสำคัญสำหรับเราและเป็นหนังสือที่มีอธิพลต่อการใช้ชีวิตของเราอย่างมีนัยยะสำคัญ 
  หนังสือ : PRESENT ปัญญาจักรวาล
  โดย : ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
  จำนวน : 272 หน้า
  ราคา : 395 บาท

  "PRESENT ปัญญาจักรวาล" แตกต่างกับหนังสือในชุดปัญญาทั้ง 3 เล่ม ตรงที่ อนาคต อดีตและหนึ่งถึงร้อยหมื่น พูดถึงปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ ต่อสิ่งกระทบภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้คน ประวัติศาสตร์ สังคม รวมไปถึงบริบทอื่น ๆ ที่ล้วนทีปฏิสัมพันธ์กัน กระทั่งก่อเกิดเป็นโครงข่ายของความสัมพันธ์ที่ถูกทอถักขึ้นมา บ้างเหนียวแน่น บ้างเกาะเกี่ยวกันแค่พอส่งสารถึงกันได้

  แต่ "PRESENT ปัญญาจักรวาล" จะพาเราไปค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องของ ปฏิสัมพันธ์ภายใน (จิตใจตนเอง) ผ่านแนวคิดในเรื่องของศาสนา ที่ประกอบสร้างความสัมพันธ์ของจิตใจ ร่างกาย และวิญญาน ของบุคคล ให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกัน และความเป็นหนึ่งเดียวกันเหล่านี้ ยังเป็นรากฐานสำคัญของการส่งสัมพันธ์ออกไปสู่สิ่งอื่นภายนอก อาจจะเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ภายนอกต่างล้วนเกิดจากคสามสัมพันธ์ภายในที่เป็นพื้นฐานสำคัญ

  "PRESENT ปัญญาจักรวาล" จึงพาเรากลับมาสำรวจทำความรู้จักกับตัวเอง และปัญญาที่ผลักดันความเป็นปัจเจกของเรา ที่ต้องไปสัมพันธ์อยู่กับบุคคลอื่น หลายครั้งเราคิดว่าปัญญาเกิดจากการรับเขา แต่ปัญญาจักรวาลกำลังจะบอกกับเราว่า ในบางครั้งปัญญาก็เกิดจากตัวมันเอง ที่ผูกโยงอยู่กับจักรวาลทั้งภายในและภายนอก

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in