เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
สหกิจตัวร้ายกับหนทางที่เลือกเองBlueChameleon
การเดินทางครั้งใหม่
 • หลังจากขาดช่วงอัปเดตฝึกงานเป็นเวลานานเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดย่ำแย่ลง ทำให้พี่ฝึกงานในเกิดโอกาสเสี่ยงสูง ฉันกับเพื่อนและอาจารย์ผู้ฝึกสอนจึงตกลงที่จะหยุดฝึกงานกันก่อนและจะกลับมาฝึกงานอีกครั้งในช่วงปี 4 เทอม2 ซึ่งโชคดีที่พี่ฝึกงานปลอดภัยจากโรคระบาดมาได้ แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากหยุดฝึกงานไป ทางสาขาวิชาก็ได้ประกาศรับสมัครเด็กฝึกงานสหกิจศึกษา ที่จะเปลี่ยนเป็นฝึกงานในช่วงปี4 เทอม2 อย่างเต็มรูปแบบแทนการทำธีสิส ซึ่งรายละเอียดที่ออกมาดึงดูดความสนใจของฉันได้ทันที

  ประการแรก ตำแหน่งฝึกงานเป็นตำแหน่งที่ฉันสนใจอยากจะทำดูสักครั้ง คือ งานพิสูจน์อักษร
  ประการสอง ฉันยังไม่มีหัวข้อธีสิสที่สนใจอยากจะทำชัดเจน
  ประการสาม การฝึกงานครั้งนี้ได้รับเบี้ยเลี้ยงรายวันอีกด้วย
  ประการสี่ มีโอกาสได้เข้าทำงานหลังเรียนจบ
  จากประการทั้งปวงทำให้การฝึกงานครั้งนี้สามารถตอบโจทย์ในใจฉันได้หลายอย่างทีเดียว และหลังจากลองปรึกษากับทางครอบครัวแล้ว ฉันจึงตัดสินใจที่จะย้ายไปฝึกงานแบบสหกิจศึกษา ทำให้การฝึกงานที่เหลือในโรงเรียนเป็นอันต้องยกเลิกไป

  ดิฉันต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนเด่นหล้า คุณครูในระดับชั้น คุณครูแผนกศิลปะที่ช่วยดูแลตลอดการฝึกงานที่ผ่านมาเป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณหลานของคุณครูหัวหน้าแผนกศิลปะ เด็กนักเรียนเสริมพิเศษที่เข้ามาเล่น มาให้ดูแลให้เด็กฝึกงานอย่างฉันกับเพื่อนได้มีโอกาสอยู่กับเด็กบ้างในช่วงสถานการณ์โรคระบาด

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in