เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
kr to th ✨latibule
Wait for you - PLAVE
 • Woo woo woo woo woo
  Woo woo woo woo woo

  매일 이렇게
  เมอิล อีรอเค

  난 늘 혼잣말을 해 Always
  นัน นึล ฮนจัทมารึล เร Always

  기다릴게
  คีดาริลเก

  Hello, 요즘 어때
  Hello, โยจึม ออเต

  그래, 여전히 널 그리곤 해
  คือเร, ยอจอนี นอล คือรีกน เน

  수 백 번씩 준비한 birthday
  ซูแบก พอนชิ่ก ชุนบีฮัน birthday

  아무 일도 없이 지나간 걸
  อามู อิลโด ออบชี ชีนากัน กอล

  Hello, 이 말을 못하고
  Hello, อี มารึล มททาโก

  애써 난 무심한 척 너를 지나쳐갔어
  เอซอ นัน มูชีมัน ช่อก นอรึล ชีนาชย่อกาซอ

  절대 난 어울리지 않을 거란 말로
  ชอลเด นัน อออุลรีจี อานึล คอรัน มัลโร

  내 감정을 숨겼어
  เน คัมจองึล ซุมกยอซอ

  별 의미가 없잖아 널 향한 나의 맘이
  พยอล อึยมีกา ออบจานา นอล ฮยังฮัน นาเอ มามี

  점점 커져서
  ชอมจอม คย่อจยอซอ

  [기다릴게]
  [คีดาริลเก]

  너의 그곳에 내가 닿을 수 있게
  นอเอ คือโกเซ เนกา ทาอึล ซู อิทเก

  [기다릴게]
  [คีดาริลเก]

  너의 곁에 내가 숨쉴 수 있길
  นอเอ คยอเท เนกา ซุมชวิล ซู อิทกิล

  매일 이렇게
  เมอิล อีรอเค

  난 늘 혼잣말을 해 Always
  นัน นึล ฮนจัทมารึล เร Always

  Woo woo woo woo woo
  [Wait for you]

  여전히 Woo woo woo woo woo
  ยอจอนี Woo woo woo woo woo

  [Wait for you]

  매일 이렇게
  เมอิล อีรอเค

  난 늘 혼잣말을 해 Always
  นัน นึลฮนจัทมารึล เร Always

  기다릴게
  คีดาริลเก

  꽤나 오랜만인 것 같아
  คเวนา โอเรนมานิน คอท คาทา

  떠오르는 건 오직 잘 지냈냐는 말 밖에
  ตอโอรือนึน คอน โอจิก ชัล ชีเนทนยานึน มัลบาเก่

  아무 소식 없는 널 같은 자리에서 기다렸어
  อามู โซชิก ออบนึน นอล คาทึน ชารีเอซอ คีดารยอซอ

  몇번의 계절이 지나도 너 밖엔
  มยอทบอเน คเยจอลี ชีนาโด นอ บาเก่น

  생각나지 않고 아무것도 보이지가 않아
  แซงกักนาจี อาโค อามูกอทโด โพอีจีกา อานา

  아무리 노력해봐야 제자리만 맴돌아
  อามูรี โนรยอเคบวายา เชจารีมัน เมมโดรา

  시작이 다르더라도 괜찮아
  ชีจากี ทารือดอราโด เควนช่านา

  난 항상 출발선에 멈춰 있으니까
  นัน ฮังซัง ชุลบัลซอเน มอมชว่อ อีซือนีกา

  [기다릴게]
  [คีดาริลเก]

  너의 그곳에 내가 닿을 수 있게
  นอเอ คือโกเซ เนกา ทาอึล ซู อิทเก

  [기다릴게]
  [คีดาริลเก]

  너의 곁에 내가 숨쉴 수 있길
  นอเอ คยอเท เนกา ซุมชวิล ซู อิทกิล

  매일 이렇게
  เมอิล อีรอเค

  난 늘 혼잣말을 해 Always
  นัน นึล ฮนจัทมารึล เฮ Always

  어젯밤 꿈속에 활짝 웃는 너를 봤어
  ออเจทบัม กุ่มโซเก ฮวัลจัก อุทนึน นอรึล บวาซอ

  그런 널 위해 꽃 한 송일 품에 안고
  คือรอน นอล วีเฮ กท ทัน ซงงิล พูเม อันโก

  약속을 할 게 두 번 다시 네 손
  ยักโซกึล ฮัล เก ทู บอน ทาชี นี ซน

  놓지 않을 거라고 woo
  โนชี อานึล คอราโก woo

  [기다릴게]
  [คีดาริลเก]

  너의 그곳에 내가 닿을 수 있게
  นอเอ คือโกเซ เนกา ทาอึล ซู อิทเก

  [기다릴게]
  [คีดาริลเก]

  너의 곁에 내가 숨쉴 수 있길
  นอเอ คยอเท เนกา ซุมชวิล ซู อิทกิล

  매일 이렇게
  เมอิล อีรอเค

  난 늘 혼잣말을 해 Always
  นัน นึล ฮนจัทมารึล เร Always

  매일 이렇게
  เมอิล อีรอเค

  난 늘 혼잣말을 해 Always
  นัน นึล ฮนจัทมารึล เร Always

  기다릴게
  คีดาริลเก

  korean lyrics - melon
  thai sub - latibule
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in