เปลี่ยนปรับปรุง yangmeso

ไม่ใช่ปมด้อย แต่เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาว่ะ