เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
บันทึกของเหยื่อคนหนึ่งในสังคมปิตาธิปไตย Bhornnapan

“การเรียกตัวเองว่าเป็นเฟมินิสต์สำหรับเราเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการตระหนักรู้ แต่จุดเริ่มต้นของการถูกเลือกปฏิบัตินั้นเกิดขึ้นมานานแล้ว” • บันทึกเรื่องราวและความคิดเห็นของเราต่อปัญหาและความเจ็บปวดของผู้หญิงที่ถูกสังคมชายเป็นใหญ่ทำให้เลือนราง •