เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Look a Breathe (Series 1 - 2)nimon
#111 ไหว้พระ ..... วัด

 • สวัสดีค่ะ วันนี้เป็นวันอาสฬหบูชาค่ะ


  วันอาสาฬหบูชา

     ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 มีเหตุการณ์สำคัญ 3 อย่าง เกิดขึ้น

    1. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ชื่อ พระธัมมจักกัปปวัตนสูตร (อริยสัจ 4)

    2. พระสาวกองค์แรกเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกณทัญญะ 

    3. พระรัตนตรัยครบทั้ง 3 องค์ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์


     วันนี้มาเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนไปไหว้พระ 12 วัด ฟังธรรม ปฏิบัติธรรมกันค่ะ

     1. วัดไผ่เงิน: เริ่มต้นจากที่บ้านเรา เดินเท้าไป 15 นาที ถึงวัดเเรกคือ วัดไผ่เงิน ซึ่งมีหลวงพ่อสัมฤทธิ์ ขอพรอะไรก็สัมฤทธิ์ผลทุกประการ

     2. วัดยานนาวา: ต่อจากนั้นก็นั่งรถสองแถวไปวัดยานนาวา ไหว้พระพุทธรูปในอุโบสถ

     3. วัดกัลยาณมิตร: ต่อด้วยนั่งเรือไปไหว้พระวัดกัลยาณมิตร ซำปอกงเป็นพระใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์

     4. วัดประยูรวงศาวาส: เดินไปอีก 10 นาที เจอวัดประยูรวงศาวาส ชมพิพิธภัณฑ์ เขามอเต่า ไหว้พระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์ และไหว้พระบรมสารีริกธาตุที่เจดีย์

     5. วัดอรุณ: เดินกลับมานั่งเรือต่อไปไหว้พระวัดอรุณพร้อมชมพระปรางค์

     6. วัดนาคกลาง: เดินไปไหว้พระ 10 นาที ไปไหว้พระวัดนาคกลางวรวิหาร

     7. วัดหงส์: เดินตรงไปอีก 15 นาที ไหว้พระทองคำ ไหว้พระประธานในอุโบสถ นำน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่วัดหงส์

     8. วัดโพธิ์: หลังจากนั้น นั่งเรือข้ามฝากจากวัดอรุณให้ไปวัดโพธิ์ และไหว้พระนอนพร้อมไหว้พระที่ศักดิ์สิทธิ์หลายที่

     9. วัดพระแก้ว: เดินไปอีก 10 นาที ไปไหว้พระวัดพระแก้ว พระแก้วมรกต และชมจิตรกรรมฝาผนัง

     10. วัดมหาธาตุ: เดินไปอีก 5 นาที ไปไหว้พระวัดมหาธาตุ มีพระในอุโบสถที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีที่ให้ปฏิบัติธรรม

     11. วัดระฆัง: หลังจากนั้นนั่งเรือไปวัดระฆัง ไหว้สมเด็จโตและพระในอุโบสถพร้อมตีระฆังให้ชีวิตดี

     12. วัดอมรินทร์: เดินไปอีก 10 นาที ไปไหว้หลวงพ่อโบสถ์น้อยวัดอมรินทร์


  *** เราได้ตัดสินใจไหว้พระ 12 วัดในวันเดียวเป็นความเชื่อของเรานะ ว่า คุ้มครองตลอดทั้งปีค่ะ และเราได้เรียนรู้ว่าวัดแต่ละที่มีความศักดิ์สิทธิ์ทุกที่ไม่แตกต่างกันเลยค่ะ ถ้าเรามีใจที่ศรัทธากับประกอบกับการกระทำที่ดีอยู่ทุกวัน พรทุกอย่างต้องสัมฤทธิ์ สมความปรารถนาทุกประการ ***


     วันนี้ไม่ได้มาแค่เท่านี้ค่ะ แต่ว่าจะชวนทุกคนมาอ่านหนังสือธรรมะ ฟังธรรมของหลวงปู่ขาว 

  อนาลโยค่ะ


  https://m.youtube.com/watch?v=PSWfWLlty6w


     การอ่านหนังสือธรรมะและฟังธรรมในทุกๆวันอย่างละนิดอย่างละหน่อย และควบคู่กับปฏิบัติธรรมด้วย ใจของเราถูกขัดเกลาให้สะอาดในที่สุดค่ะ


  นี่จะเป็นคำเทศน์บางส่วนจากหนังสือ 

     "26 ปีวันละสังขาร โอวาทธรรมหลวงปู่ขาว 

  อนาลโย" ได้แก่

     "ใจนี่แหละมันเป็นผู้หลงจนนับภพนับชาติไม่ได้ ภพน้อย ภพใหญ่ เที่ยวอยู่ในสังสารจักรนี้ จึงให้เข้าใจเสียว่า เจ้ากรรมนายเวรคือใจ"

     "พวกเราทำความฝึกฝนจิตใจของตน ให้เอาสติประจำใจ จะพูดก็ให้มีสติ จะคิดก็ให้มีสติ ควบคุมใจของตน อย่าไปปล่อยสติ ครั้นไม่ปล่อยสติแล้วนั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้นั่งอยู่ใกล้ความสุข"

     "บรรดาสิ่งทั้งปวงในโลกมันตกอยู่ในไตรลักษณ์ หมดทั้งนั้น รู้เท่าอันนี้ รู้เท่าสิ่งทั้งปวงแล้ว เราจะปล่อยวางอัตภาพ"

  ชวนเพื่อนทุกคนมารักษาใจ กาย วาจา ให้สงบค่ะ

  "คำว่าใจคิดว่าไกลนัก

  เพียงไม่ลักไก่นำพาใจ

  ให้ไปไกลทางไม่พ้นทุกข์

  นั้นสุขใกล้อยู่ข้างเราเอง"

                                           -- Look a Breathe --

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in