ละครเพลง เพลงละคร ราเมงหมายเลข8

ละคร หนัง และเพลง เป็นสิ่งที่ถูกสร้างมาเพื่อกันและกันอย่างแท้จริง ก็เหมือนชั้นที่คู่กับเธอไง ฮิ้ววว จะหวีด จนกว่าจะไม่มีอะไรให้หวีด