เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
บทความสั้นๆ ได้ใจความJack
การบริหารงาน
 • สิ่งสำคัญของการบริหารงาน การทำงานให้เสร็จ ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณของงานที่เราต้องทำให้เสร็จ แต่เป็นสมาธิ การจัดการตนเอง และมุมมองของเราต่องาน

  พูดง่ายๆ คือ เป็นเรื่องของการจัดการงาน ความตั้งใจที่จะทำงานนั้น และการหมั่นคิดทบทวนให้เป็นระบบอยู่เสมอ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือความเครียดจะค่อยๆ ลดลง ความวุ่นวายที่เกิดจากงานล้นมือก็จะค่อยๆ ลดลง ทำให้เรามีสติรู้ตัวและมีสมาธิกับงานมากขึ้น

  แนวคิด GTD เป็นเครื่องมือให้เราใช้กำจัดสิ่งรบกวน หรืองานเร่งด่วนเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่สำคัญ เพื่อให้เรามีสมาธิและมีเวลาให้กับงานที่สำคัญ
  การเข้าควบคุมและจัดระเบียบงานประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน

  1. จับความคิด (Capture)
  2. แจกแจง (Clarify)
  3. จัดระเบียบ (Organize)
  4. ทบทวน (Reflect)
  5. ลงมือทำ (Engage)

  ในช่วงเวลาหนึ่ง เราจะต้องเลือกทำงานที่มีความสำคัญมากที่สุดและเร่งด่วนที่สุดก่อน อาจต้องเลือกทำงานที่มีเวลาเพียงพอที่จะทำให้เสร็จ หรือมีพลังมีทรัพยากรที่เพียงพอ เลือกทำงานให้เหมาะสมกับตัวเรา เราถนัดทำงานสร้างสรรค์ตอนไหน หรือเราเรียนรู้ได้ดีในตอนไหน

  การจัดการ การบริหารงานแบบ GTD ทั้ง 5 ขั้นตอน เป็นงานที่เราทำแบบต่อเนื่อง เราอาจจะมีช่วงเวลาที่เหนื่อย ช่วงเวลาที่เราหลุดบ้าง แต่สิ่งสำคัญคือการกลับมา ไม่ท้อแท้ไม่ล้มเลิก และทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

  อ่านต่อ

  การบริหารงาน การทำงานให้เสร็จ Getting Things Done

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in
Hanzo Hamada (@fb1233160420018)
Easy
Hanzo Hamada (@fb1233160420018)
Uuuuui
Hanzo Hamada (@fb1233160420018)
Gg