เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
บทความสั้นๆ ได้ใจความJack
พื้นที่การเรียนรู้
  • ประสบการณ์จากการทำงานอย่างต่อเนื่องไม่ได้แปลว่าจะทำให้เราพัฒนาทักษะหรือทำให้เกิดความเชี่ยวชาญได้เสมอไป การที่เราจะเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เราจะต้องมีแหล่งเรียนรู้ เราต้องสละเวลาเพื่อเรียนรู้ เราจะอยู่แต่ที่เดิมๆ ไม่ได้ เราต้องสลับไปมาระหว่าง พื้นที่การทำงานและพื้นที่การเรียนรู้

    การที่เราจะเรียนรู้ให้ได้ผลดีที่สุด เราจะต้องเชื่อว่าตัวเราสามารถพัฒนาได้อีก (Growth Mindset) เราต้องกระตุ้นตัวเองให้มีทักษะติดตัว และพยายามสร้างสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น สภาพแวดล้อมที่เราสามารถทดลองสิ่งใหม่ๆ และเปิดโอกาสให้เราได้ทำผิดพลาด โดยที่มันไม่กระทบต่อการทำงานจริง

    เด็กที่ทำการบ้าน ตอบคำถาม หรือทำข้อสอบแล้วโดนหักคะแนนจากความผิดพลาด สภาพแวดล้อมแบบนั้นมันไม่เหมาะสำหรับการเรียนรู้ เรากำลังทำให้เด็กเข้าใจว่า ตอนนี้เค้าอยู่ในพื้นที่ของการทำงาน ไม่ใช่พื้นที่ของการเรียนรู้ การลงโทษจากความผิดพลาดจะเป็นสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เด็กเรียนรู้และไม่ให้เค้าได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เป็นการปิดโอกาสที่เค้าจะได้ค้นหา ได้ทดลองสิ่งใหม่ๆ และเรียนรู้

    อ่านต่อ

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in