เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
บทความสั้นๆ ได้ใจความJack
Emotional Agility
 • ความคล่องแคล่วทางอารมณ์เป็นกระบวนการที่ทำให้เราอยู่กับปัจจุบัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะทำให้เราใช้ชีวิตในแนวทางที่ตรงกับความตั้งใจและคุณค่าของเรา โดยที่ไม่ปฎิเสธอารมณ์ร้ายหรือความคิดแย่ๆ แต่ก็ไม่ยึดติดกับมัน กล้าที่จะรับมือกับมัน จากนั้นค่อยเดินหน้าต่อไป ก้าวข้ามมันไปเพื่อเปิดโอกาสให้สิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับชีวิตเราได้ การที่จะทำให้เราสามารถมีความคล่องแคล่วทางอารมณ์ได้นั้น จะต้องมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  เผชิญหน้ากับความคิด

  ขั้นตอนแรกคือเปิดเผยมันออกมา เผชิญหน้ากับความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมด้วยความตั้งใจ ด้วยความอยากรู้อยากเห็น และความเห็นใจ ไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นเรื่องจริงที่สะท้อนออกมา หรือความคิดที่บิดเบี้ยว ความคิดและอารมณ์เหล่านี้ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของเรา เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันและก้าวข้ามมันไป

  ปลดปล่อยตัวเองออกจากความคิด

  ขั้นตอนต่อไปคือเดินออกจากความคิด ปล่อยตัวเราออกจากความคิด และมองดูมันอย่างที่มันเป็น มันก็แค่ความคิด ก็เป็นแค่อารมณ์ เราต้องแยกคนคิดออกจากความคิด ปล่อยให้เกิดช่องว่างระหว่างความรู้สึกกับการตอบสนอง จะทำให้เราเห็นหนทางหลายๆ แบบที่เราจะรับมือกับสถานการณ์ได้ ทำให้เราหลุดจากการควบคุมและทำให้เราไม่อยู่ใต้อำนาจของอารมณ์

  การเปลี่ยนมุมมอง การดีดตัวและมองออกไป ทำให้เราเรียนรู้ที่จะมองตัวเองเหมือนกระดาน ทำให้เราเห็นความเป็นไปได้ที่มากขึ้น แทนที่จะเป็นแค่หมากในกระดาน ที่ถูกกำหนดทางเดินไว้แล้ว

  ตัดสินใจทำตามเป้าหมายในชีวิต

  ขั้นตอนต่อไปคือการมุ่งไปยังสิ่งที่เราต้องการ ตามคุณค่าของเรา มุ่งไปตามเป้าหมายที่สำคัญของเรา  รวบรวมความคิดความรู้สึกเข้ากับคุณค่าของเรา ทำให้เราตัดสินใจเพื่อทำตามสิ่งที่เราต้องการ คุณค่าของเราจะเป็นเหมือนเข็มทิศที่ช่วยนำทางเราไปยังเส้นทางที่ถูกต้อง

  ก้าวต่อไป ก้าวไปข้างหน้า

  ขั้นตอนสุดท้ายคือการก้าวไปข้างหน้า ปรับเปลี่ยนแก้ไขทีละนิด หาจุดสมดุลระหว่างความท้าทายที่มันไม่เกินความสามารถของเรา ที่มันจะทำให้เราตื่นเต้นและไม่ฝืนและไม่เกินกำลังของตัวเราเอง

  สิ่งที่สำคัญคือทำให้มันเป็นเรื่องท้าทายและทำให้เราเติบโต

  สรุป

  • ความคล่องแคล่วทางอารมณ์คือการไม่เสแสร้ง แต่แสดงออกในแบบที่เราเป็น ให้เห็นคุณค่าและความเป็นตัวเรา สิ่งที่มันจริง โดดเด่น และไม่เหมือนใคร

  • เราแสดงความเป็นตัวจริงของเราได้โดยการปรับปรุงตัวเองทีละนิดตลอดการเดินทางในชีวิตของเรา

  • ควบคุมและกำหนดชีวิตของเราเอง รวมถึง พัฒนาตัวเอง งานที่เราทำ จิตวิญญาณ และความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ

  • ยอมรับความเป็นตัวเรา ทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี ด้วยความเห็นใจ ความกล้า และความอยากรู้อยากเห็น

  • ยอมรับประสบการณ์ที่ผ่านมา ถึงมันจะแย่แต่ก็เรียนรู้จากมัน

  • พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับเปลี่ยนและทิ้งสิ่งที่มันไม่จำเป็นกับเราอีกต่อไป

  • การมีชีวิตชีวา บางครั้งก็ต้องมีเจ็บปวดบ้าง เกิดความเครียด หรือทำผิดบ้าง

  • ปลดปล่อยตัวเองจากความสมบูรณ์แบบ เพื่อให้เราสนุกกับการใช้ชีวิตได้

  • เปิดใจตัวเองให้กับความรักที่ทำให้เราเจ็บปวด และความเจ็บปวดที่มากับความรัก

  • เปิดใจตัวเองให้กับความสำเร็จที่มากับความล้มเหลว และความล้มเหลวที่ทำให้เกิดความสำเร็จ

  • ความกล้าไม่ใช่ไม่กลัว แต่เป็นการยอมรับและเดินหน้าต่อไปทั้งๆ ที่กลัว

  • ทิ้งความสะดวกสบาย เลือกที่จะกล้า ที่มันจะทำให้เราได้รับโอกาสใหม่ๆ ที่ทำให้เราเติบโต

  อ่านต่อ

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in