#สุขไปวันวันตานุ เอ็นเตอร์เทน
ทำ สิ่งที่ เราเก่ง

 • เก่ง คำนี้มัน มองตัวเองยาก ....เรามองคนอื่นเก่งไปหมด แต่เราไม่เคยมองตัวเองเก่งเลย เป็นเพราะว่า อะไร เพราะเราเอง เห็นข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ ของตัวเอง อยู่เสมอนั่นเอง เราจึงมีจุดที่ต้องพัฒนาอยู่เรื่อยไป เราไม่ต้องบอกว่าเราเก่งเรื่องใด แต่ให้บอกว่า ผมถนัดที่จะทำแบบนี้  

  คนทุกคนมีความถนัดในการทำสิ่งต่างๆ แตกต่างกัน เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของแต่ละคน จึงแตกต่างกันผลลัพธ์ที่ได้จึงแตกต่างกัน และไม่ควรนำมาเปรียบเทียบกัน 

  ทำสิ่งที่ถนัด แล้วไม่มีประโยชน์  ยังไม่ได้ชื่อว่า เป็นการใช้ชีวิตอย่าง มีความสุข 
  การใช้ชีวิตให้มีความสุชและมีความหมายนั้น จำเป็นต้องสร้างคุณค่าให้ชีวิต คุณค่านั้นคือประโยชน์ 
  ประโยชนที่ว่านั้นคือ 
  1. ประโยชน์ต่อ ตัวเอง ทั้งสุขภาพ และจิตใจ 
  2. ประโยชน์ต่อ ครอบครัว
  3. ประโยชน์ต่อ สังคม ชุมชน
  4. ประโยชน์ต่อ สิ่งแวดล้อม 

  เมื่อไหร่เราถึงจะรู้ว่าเราเก่ง ...ก็ให้มองว่าเราได้พัฒนามันมา จากระดับไหน เราได้แก้ไขปรับปรุงสิ่งที่ทำนั้นมา กี่เวอร์ชั่นแล้ว ถ้ามันยังเป็น เวอร์ชั่นพื้นฐาน มันก็ถึงเวลาที่ต้อง ปรับแต่งอะไรสักอย่าง เล็กๆน้อยๆ แล้วหล่ะ แล้วเราจะพัฒนาไปทางด้านไหน อันนี้ก็คงต้อง งัดตำรา Productivity ขึ้นมาแล้ว 
เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in