#สุขไปวันวันตานุ เอ็นเตอร์เทน
ทำ สิ่งที่รัก
 • Passion แปลว่า ความหลงไหล ในที่นี้หมายถึง ความรัก คือรักที่จะทำอะไรสักอย่างด้วยความลุ่มหลง หลงไหล บ้าไปกับมัน ทุกคนย่อมมีสิ่งทุกคนย่อมมีสิ่งที่ตัวเองหลงไหล ทำกันเป็นประจำอยู่แล้ว 
  .
  แต่บางคนไม่รู้ว่าตัวเองหลงไหลกับอะไร ให้ลองคิดสักนิดว่า สิ่งที่ทำอยู่นั้น เพลินหรือเปล่า ถ้าเพลินแล้ว ก็แปลว่าหลงไหลแล้ว แล้วจะเรียกว่าเป็นความสุขหรือเปล่า ให้ดูว่ามีปีจจุยเหล่านี้อยู่หรือไม่ 

  1. มีประโยชน์ ต่อตนเอง 
  2. มีประโยชน์ ต่อสังคม 
  3. มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำ 
  4. ตอบโจทย์ได้ว่า คุณมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งที่ทำเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in