เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
แปลเพลงตามใจข้าพเจ้าwritia
[CHN/PYN/TH] สวีปิ่งเชา - 无能为力 (ทำอะไรไม่ได้เลย)

 • ซิงเกิ้ลที่ 5 ของสวีปิ่งเชา รับฟังได้แล้วผ่านทาง Apple Music, Spotify และ Netease Cloud Music ค่ะ

  徐炳超 - 无能为力 (wú néng wéi lì ทำอะไรไม่ได้เลย)
  作词:钟婉芸
  作曲:钟婉芸


  失落的空气 人群的拥挤
  shī luò de kōng qì rén qún de yǒng jǐ
  บรรยากาศที่หายไป ความแออัดของฝูงชน
  努力在练习 不同的表情
  nǔ lì zài liàn xí bù tóng de biǎo qíng
  พยายามฝึกฝนสีหน้าที่ต่างไปจากเดิม
  哪个是真的 你自己
  nǎ ge shì zhēn de nǐ zì jǐ
  แบบไหนคือตัวคุณที่แท้จริง

  如果我可以 不讨谁欢心
  rú guǒ wǒ kě yǐ bù tǎo shéi huān xīn
  ถ้าหากผมไม่ต้องคอยเอาอกเอาใจใคร
  复杂的问题 就简单处理
  fù zá de wèn tí jiù jiǎn dān chǔ lǐ
  ปัญหาที่ซับซ้อนก็แก้ไขได้ง่ายดาย
  用我最习惯 的语气
  yòng wǒ zuì xí guàn de yǔ qì
  ใช้น้ำเสียงที่ผมคุ้นเคยที่สุด
  不再为了什么分心
  bù zài wèi le shén me fēn xīn
  ไม่ต้องวอกแวกไปหาสิ่งใดอีก

  谁赋予了我们说爱的本领
  shéi fù yǔ le wǒ men shuō ài de běn ling
  ใครมอบความสามารถในการเอ่ยคำรักให้แก่เรา
  谁剥夺了我们不爱的权利
  shéi bō duó le wǒ men bù ài de quán lì
  ใครริดรอนสิทธิที่จะไม่รักของเราไป
  我离开的背影 你留下的痕迹
  wǒ lí kāi de bèi yǐng nǐ liú xià de hén jī
  เงาด้านหลังของผมที่เดินจากไป ร่องรอยที่คุณหลงเหลือไว้
  就是我们成长的证据
  jiù shì wǒ men chéng zhǎng de zhèng jù
  ต่างก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ถึงการเติบโตของเรา

  请还我们渴望自由的初心
  qǐng huán wǒ men kě wàng zì yóu de chū xīn
  โปรดคืนความรู้สึกแรกอันอิสระที่ปรารถนาให้แก่เรา
  请别否认我们选择的决定
  qǐng bié fǒu rèn wǒ men xuǎn zé de jué ding
  โปรดอย่าปฏิเสธการตัดสินใจที่เราได้เลือกไปแล้ว
  无奈有些事情 只能这样而已
  wú nài yǒu xiē shì qíng zhǐ néng zhè yàng ér yǐ
  บางเรื่องไม่มีทางเลือกใด เป็นได้แค่แบบนี้เท่านั้น
  我们身不由己 也无能为力
  wǒ men shēn bù yóu jǐ yě wú néng wéi lì
  เราไม่อาจทำตามใจตัวเองได้ ทำอะไรไม่ได้เลย

  如果我可以 不讨谁欢心
  rú guǒ wǒ kě yǐ bù tǎo shéi huān xīn
  ถ้าหากผมไม่ต้องคอยเอาอกเอาใจใคร
  复杂的问题 就简单处理
  fù zá de wèn tí jiù jiǎn dān chǔ lǐ
  ปัญหาที่ซับซ้อนก็แก้ไขได้ง่ายดาย
  用我最习惯 的语气
  yòng wǒ zuì xí guàn de yǔ qì
  ใช้น้ำเสียงที่ผมคุ้นเคยที่สุด
  不再为了什么分心
  bù zài wèi le shén me fēn xīn
  ไม่ต้องวอกแวกไปหาสิ่งใดอีก

  谁赋予了我们说爱的本领
  shéi fù yǔ le wǒ men shuō ài de běn ling
  ใครมอบความสามารถในการเอ่ยคำรักให้แก่เรา
  谁剥夺了我们不爱的权利
  shéi bō duó le wǒ men bù ài de quán lì
  ใครริดรอนสิทธิที่จะไม่รักของเราไป
  我离开的背影 你留下的痕迹
  wǒ lí kāi de bèi yǐng nǐ liú xià de hén jī
  เงาด้านหลังของผมที่เดินจากไป ร่องรอยที่คุณหลงเหลือไว้
  就是我们成长的证据
  jiù shì wǒ men chéng zhǎng de zhèng jù
  ต่างก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ถึงการเติบโตของเรา

  请还我们渴望自由的初心
  qǐng huán wǒ men kě wàng zì yóu de chū xīn
  โปรดคืนความรู้สึกแรกอันอิสระที่ปรารถนาให้แก่เรา
  请别否认我们选择的决定
  qǐng bié fǒu rèn wǒ men xuǎn zé de jué ding
  โปรดอย่าปฏิเสธการตัดสินใจที่เราได้เลือกไปแล้ว
  无奈有些事情 只能这样而已
  wú nài yǒu xiē shì qíng zhǐ néng zhè yàng ér yǐ
  บางเรื่องไม่มีทางเลือกใด เป็นได้แค่แบบนี้เท่านั้น
  我们身不由己 也无能为力
  wǒ men shēn bù yóu jǐ yě wú néng wéi lì
  เราไม่อาจทำตามใจตัวเองได้ ทำอะไรไม่ได้เลย

  看 镜子里的那个人
  kàn jìng zi lǐ de nà gè rén
  มองคนที่อยู่ในกระจกนั่นสิ
  怎么好像变了别人
  zěn me hǎo xiàng biàn le bié rén
  ทำไมถึงได้ดูเปลี่ยนไปเป็นคนละคน
  是太认真 也太天真 又麻木不仁
  shì tài rèn zhēn yě tài tiān zhēn yòu má mù bù rén
  จริงจังเกินไป ใสซื่อเกินไป แล้วก็ตายด้านเกินไป

  谁赋予了我们说爱的本领
  shéi fù yǔ le wǒ men shuō ài de běn ling
  ใครมอบความสามารถในการเอ่ยคำรักให้แก่เรา
  谁剥夺了我们不爱的权利
  shéi bō duó le wǒ men bù ài de quán lì
  无奈有些事情 只能这样而已
  ใครริดรอนสิทธิที่จะไม่รักของเราไป
  wú nài yǒu xiē shì qíng zhǐ néng zhè yàng ér yǐ
  บางเรื่องไม่มีทางเลือกใด เป็นได้แค่แบบนี้เท่านั้น
  我们身不由己 也无能为力
  wǒ men shēn bù yóu jǐ yě wú néng wéi lì
  เราไม่อาจทำตามใจตัวเองได้ ทำอะไรไม่ได้เลย

  pinyin, Thai trans by writia

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in