Global Volunteer: ประสบการณ์เปลี่ยนชีวีต Aiesec Chulalongkorn

การได้ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศอาจฟังดูน่ากลัวสำหรับใครหลายๆคน เเต่การได้ "step out of your comfort zone" อาจเป็นสิ่งประทับใจใหม่ๆที่คุณไม่เคยค้นพบ

ALL POSTS
Views