ทาสหนังสือ... Sleeping Slave

ว่าด้วยเรื่องของหนังสือ นิยาย การ์ตูน บางอย่างที่หาได้จากกระดาษ...