ระหว่างทาง luminance

การเติบโตปลายทางอาจพบความหวังหรือความฝันที่ตามหามาเนิ่นนาน แต่สำหรับผมระหว่างทางคือช่วงชีวิตทั้งหมดที่มีสุดปลายทางคือการสูญสลาย

Views