นักเรียนนอกครั้งแรก Marut Soontrong

ประสบการณ์การเรียนในประเทศอังกฤษโดยนักเรียนทุนรัฐบาล กลับมาแล้วได้อะไรมาบ้างที่ไม่ใช่แค่ปริญญา จากนักเรียนเรียนธรรมดา...สู่การได้รับทุนไปศึกษาด้านนโยบายสาธารณะ ที่มหาวิทยาลัย University of Nottingham ประเทศอังกฤษ เป็นระยะเวลาปีเศษ (2014-2015) ที่อยากจะเล่าอะไรที่ไม่ใช่แค่ใบปริญญา แต่เป็นสิ่งที่สังเคราะห์จากการใช้ชีวิตและสิ่งรอบตัวในเมืองผู้ดี