Marut Soontrong บุคคลผู้จบการศึกษาจากรั้วสิงห์แดง (รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์) ทำงานที่กรมราชทัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์เป็นพระยมทรงสิงห์ ได้รับทุนไปศึกษาต่อด้านนโยบายสาธารณะที่ University of Nottingham ที่มีรูปปั้นสิงโตตัวใหญ่ตั้งอยู่กลางเมือง