เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
บรรทัดระหว่างบรรทัด wichstandup

ระยะห่างระหว่างบรรทัดหนึ่งไปยังอีกบรรทัดหนึ่งมันก็คือที่ว่างเล็กๆ บนหน้ากระดาษหรือนับเป็นไม่กี่พิกเซลบนหน้าจอ แต่ข้อความในบรรทัดหนึ่งนั้นอาจทำให้เกิดความคิดและความรู้สึกมากมายก่อนจะถึงข้อความในบรรทัดถัดไป นี่คือบันทึกการเดินทางข้ามช่องแคบระหว่างบรรทัดซึ่งอาจบรรจุตัวอักษรไว้มหาศาล มากมายหลายบรรทัด เป็นบรรทัดที่อยู่ระหว่างบรรทัด

Views