GODQueenie
เกินความคาดหมาย
 • บ่อยครั้งที่ฉันรู้สึกว่า
  ชีวิตไม่ได้ไหลไปตามทิศทาง
  ที่ได้ขีดเขียนและกำหนดไว้

  ฉันไม่เข้าใจหรอก
  พอจะไปตามทางที่เลือก
  กลับมีทางอีกเส้นปรากฎขึ้น
  ทางที่ฉัน "จำต้อง" เดินไป

  พอเดินไปแล้ว กลับพบกับอุปสรรคขวากหนาม
  เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า แต่ก็ทนไหว
  วันเวลาผ่านพ้นไป ความเข้าใจก็เกิดขึ้นอย่างช้าๆ

  แต่ทว่า พอเดินมาได้ยังไม่สุดทาง
  กับมีถนนใหม่ถือกำเนิดขึ้นมาอีก
  ผลักดันให้ฉันก้าวเข้าไปแล้วใช้ชีวิต

  เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง
  สถานการณ์ระหว่างทางไม่สู้ดีนัก
  แต่น่าประหลาดใจที่่ว่า เรื่องร้ายๆ ที่เกิดขึ้นนั้น
  กลับกลายเป็นผลดีที่เกิดผลในตอนท้าย

  วันเวลาผ่านมาได้พักใหญ่ๆ
  จุดแต่ละจุดก็เริ่มเชื่อมต่อกันไป
  กลายเป็นภาพใหญ่ที่เริ่มชัดเจนขึ้น

  น่าประหลาดใจและน่าสนใจ
  สิ่งต่างๆ ไม่ว่าดีหรือร้าย
  ล้วนแต่กลับกลายเป็นผลดีทั้งน้้น

  เหตุการณ์ต่างๆ ทำให้ฉันมองเห็นภาพชัด
  พบกับสิ่งที่เคยซุกซ่อนอยู่ได้ถูกเปิดเผย
  เฉลยให้กระจ่างสว่างเจิดจ้า

  กลับกลายเป็นว่า นับต่อไปจากนี้
  ฉันกลับยินดีในการใช้ชีวิต
  เพราะฉันรู้แล้วว่าเหตุการณ์ต่างๆ
  ล้วนแล้วแต่ส่งผลดีหากรู้จักใช้สถานการณ์ให้ถูกวิธี

  สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น
  ฉันเชื่อว่าล้วนแล้วแต่อยู่ในแผนการของพระเจ้า
  ที่ยิ่งนับวันเข้า ยิ่งขัดเกลาให้ฉันแกร่งมากขึ้น
  และเติมเต็มด้วยสันติสุขเพิ่มไปกว่าเดิม
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in